Danh mục sản phẩm

RELAY - RƠ LE

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Relay 5V 8A-250VAC JQX-115F / Relay 8A 5V - J2H9

Relay 5V 8A-250VAC JQX-115F + Thông số kỹ thuật: - Điện áp điều khiển cuộn hút: 3.5-5VDC. - Dòng điện tiêu thụ: ≈ 50mA. - Số cặp tiếp điểm: 2 cặp.

Mã: HH001814

24.000 VNĐ

Mua ngay

Relay 12V 8A-250VAC JQX-115F / Relay 8A 12V - G3H1(KB4H3)

Relay 12V 8A-250VAC JQX-115F + Thông số kỹ thuật: - Điện áp điều khiển cuộn hút: 8.4-12VDC. - Dòng điện tiêu thụ: ≈ 25mA. - Số cặp tiếp điểm: 2 cặp.

Mã: HH001815

24.000 VNĐ

Mua ngay

Relay 24V 8A-250VAC JQX-115F / Relay 8A 24V - G3H2(KB4H3)

Relay 24V 8A-250VAC JQX-115F + Thông số kỹ thuật: - Điện áp điều khiển cuộn hút: 16.8-24VDC. - Dòng điện tiêu thụ: ≈ 15mA. - Số cặp tiếp điểm: 2 cặp.

Mã: HH001816

24.000 VNĐ

Mua ngay

RELAY JQX-30F 24VDC 30A - K2H4 (KB4H3)

RELAY JQX-30F 24VDC 30A

Mã: HH002052

98.000 VNĐ

Mua ngay

RELAY JQX-30F 2Z 220VAC 30A - K2H20 (KB4H3)

RELAY JQX-30F 2Z 220VAC 30A

Mã: HH002846

98.000 VNĐ

Mua ngay

Relay trung gian MY4NJ 12VDC 4 cặp tiếp điểm - A1H12(KB4H3)

Relay MY4NJ - 12VDC + Thông số kỹ thuật:

Mã: HH001313

18.000 VNĐ

Mua ngay

Relay trung gian MY4NJ 24VDC 4 cặp tiếp điểm - A1H18(KB4H3)

Relay MY4NJ - 24VDC + Thông số kỹ thuật:

Mã: HH001316

18.000 VNĐ

Mua ngay

Relay trung gian MY4NJ - 220VAC / Relay trung gian 4 cặp…

Relay MY4NJ - 220VAC + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002572

18.000 VNĐ

Mua ngay

Relay trung gian MY2NJ 220V 5A 2 cặp tiếp điểm - K2H12(KB4H3)

Relay MY2NJ - 220/240VAC 5A ►Hình ảnh:

Mã: HH002820

18.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt 50 độ KSD301 10A/250V - G9h9 Thường đóng - rơ…

Role nhiệt KSD301 250V10A + Thông số kỹ thuật: - Dòng điện tải: 10A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 50°C. + Nguyên lý làm việc: - Role nhiệt hoạt động dựa…

Mã: HH002016

6.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt 100 độ KSD301 10A/250V - G9H10 Thường đóng - rơ…

Role nhiệt KSD301 250V10A + Thông số kỹ thuật: - Dòng điện tải: 10A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 100°C. + Nguyên lý làm việc: - Role nhiệt hoạt động dựa…

Mã: HH002014

6.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt 110 độ KSD301 10A/250V - G3H11 Thường đóng - rơ…

Role nhiệt KSD301 250V10A + Thông số kỹ thuật: - Dòng điện tải: 10A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 110°C. + Nguyên lý làm việc: - Role nhiệt hoạt động dựa…

Mã: HH002015

6.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt 160 độ KSD301 10A/250V - G9h12 Thường đóng - rơ…

Role nhiệt KSD301 250V10A + Thông số kỹ thuật: - Dòng điện tải: 10A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 160°C. + Nguyên lý làm việc: - Role nhiệt hoạt động dựa…

Mã: HH002017

6.000 VNĐ

Mua ngay
Mua ngay

Role nhiệt KSD301 250V10A 85°C i8H18

Role nhiệt KSD301 250V10A 85°C i8H18 - Tiếp điểm thường đóng - Dòng điện tải: 10A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 85°C.

Mã: HH003074

6.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt KSD301 50 độ - THƯỜNG MỞ / Relay nhiệt KSD301…

Relay nhiệt KSD301 50 độ - THƯỜNG MỞ - Tiếp điểm thường mở - Dòng điện tải: 10A - Điện áp tải: 250V - Nhiệt độ ngưỡng: 50°C. - Nhiệt độ để relay trở về…

Mã: HH003229

9.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt KSD301 85 độ - THƯỜNG MỞ / Relay nhiệt KSD301…

Relay nhiệt KSD301 85 độ - THƯỜNG MỞ - Tiếp điểm thường mở - Dòng điện tải: 10A - Điện áp tải: 250V - Nhiệt độ ngưỡng: 85°C. - Nhiệt độ để relay trở về…

Mã: HH003230

9.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt KSD301 100 độ - THƯỜNG MỞ / Relay nhiệt KSD301…

Relay nhiệt KSD301 100 độ - THƯỜNG MỞ - Tiếp điểm thường mở - Dòng điện tải: 10A - Điện áp tải: 250V - Nhiệt độ ngưỡng: 100°C. - Nhiệt độ để relay trở về…

Mã: HH003231

9.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt KSD301 120 độ - THƯỜNG MỞ / Relay nhiệt KSD301…

Relay nhiệt KSD301 120 độ - THƯỜNG MỞ - Tiếp điểm thường mở - Dòng điện tải: 10A - Điện áp tải: 250V - Nhiệt độ ngưỡng: 120°C. - Nhiệt độ để relay trở về…

Mã: HH003232

9.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt KSD301 150 độ - THƯỜNG MỞ / Relay nhiệt KSD301…

Relay nhiệt KSD301 150 độ - THƯỜNG MỞ - Tiếp điểm thường mở - Dòng điện tải: 10A - Điện áp tải: 250V - Nhiệt độ ngưỡng: 150°C. - Nhiệt độ để relay trở về…

Mã: HH003233

9.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt KSD 9700 250V 5A 140 độ (Thường đóng) - G9H16

Role nhiệt KSD 9700 250V 5A + Thông số kỹ thuật: - Dòng điện tải: 5A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 140°C. + Nguyên lý làm việc: - Role nhiệt hoạt…

Mã: HH002019

6.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt KSD 9700 250V 5A 100 độ (Thường đóng) - G9h15

Role nhiệt KSD 9700 250V 5A + Thông số kỹ thuật: - Dòng điện tải: 5A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 100°C. + Nguyên lý làm việc: - Role nhiệt hoạt…

Mã: HH002020

6.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt KSD 9700 250V 5A 50 độ (Thường đóng) - g9h14

Role nhiệt KSD 9700 250V 5A 50 độ - Dòng điện tải: 5A. - Điện áp tải: 250V. - nhiệt độ ngưỡng: 50°C. - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhiệt…

Mã: HH003004

6.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt KSD 9700 50 độ - 250V/5A (Thường mở) - G9H6

Relay nhiệt KSD 9700 50 độ - 250V/5A (Thường mở) - Dòng điện tải: 5A. - Điện áp tải: 250V. - Nhiệt độ ngưỡng: 50°C. - Tiếp điểm: Thường mở, Khi nhiệt độ vượt quá…

Mã: HH003359

6.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt KSD 9700 90 độ - 250V/5A (Thường mở) - G9H7

Relay nhiệt KSD 9700 90 độ - 250V/5A (Thường mở) - Dòng điện tải: 5A. - Điện áp tải: 250V. - Nhiệt độ ngưỡng: 90°C. - Tiếp điểm: Thường mở, Khi nhiệt độ vượt quá…

Mã: HH003360

6.000 VNĐ

Mua ngay

Relay nhiệt KSD 9700 95 độ - 250V/5A (Thường mở) - G9H8

Relay nhiệt KSD 9700 95 độ - 250V/5A (Thường mở ) - Dòng điện tải: 5A. - Điện áp tải: 250V. - Nhiệt độ ngưỡng: 95°C. - Tiếp điểm: Thường mở, Khi nhiệt độ vượt…

Mã: HH003361

6.000 VNĐ

Mua ngay

Relay thời gian CKC AH3-3 220V 60 phút / Timer CKC AH3-3…

Relay thời gian CKC AH3-3 220V 60 phút

Mã: HH002611

90.000 VNĐ

Mua ngay

Đế relay thời gian PF083A AH3 - K1H2

Đế relay thời gian PF083A AH3

Mã: HH002612

15.000 VNĐ

Mua ngay

Relay thời gian CKC AH3-3 220V 60 giây/ Timer CKC AH3-3 220V…

Relay thời gian CKC AH3-3 220V 60 giây

Mã: HH002711

90.000 VNĐ

Mua ngay

Relay 48V 10A 250V | SRD-48VDC-SL-C / K1H23

Relay 48V 10A 250V | SRD-48VDC-SL-C Relay 48V Xanh ĐIỆN ÁP CUỘN DÂY: 48VDC ĐIỆN ÁP NGƯỠNG TIẾP ĐIỂM: + 10A - 250VAC + 10A - 30VDC

Mã: HH003996

8.000 VNĐ

Mua ngay

Relay 24V 10A 220V | SRD-24VDC-SL-C - A1H15(KB4H3)

Relay 24V 10A 220V | SRD-24VDC-SL-C Relay 24V Xanh ĐIỆN ÁP CUỘN DÂY: 24VDC ĐIỆN ÁP NGƯỠNG TIẾP ĐIỂM: + 10A - 250VAC + 10A - 30VDC

Mã: HH000951

6.000 VNĐ

Mua ngay

Relay 24V 30A 220V | SLA-24VDC-SL-A - A1H16(KB4H3)

Relay 24V 30A 220V | SLA-24VDC-SL-A Relay 24V Xanh ĐIỆN ÁP CUỘN DÂY: 24VDC ĐIỆN ÁP NGƯỠNG TIẾP ĐIỂM: + 30A - 250VAC + 30A - 30VDC

Mã: HH001143

17.000 VNĐ

Mua ngay

Relay 2 cặp tiếp điểm 24V 2A | Huike HK19F-DC24V-SHG - A1H14(KB4H3)

Relay 2 cặp tiếp điểm 24V-2A | Huike HK19F-DC24V-SHG

Mã: HH001145

9.900 VNĐ

Mua ngay

Relay Huike 1 cặp tiếp điểm 24V-3A | HK4100F-DC 24V-SHG - A1H13(KB4H3)

Relay Huike 1 cặp tiếp điểm 24V-3A | HK4100F-DC 24V-SHG ​ + Thông số kỹ thuật:

Mã: HH001217

6.000 VNĐ

Mua ngay

Relay trung gian MY2NJ 24VDC 2 cặp tiếp điểm - A1H17(KB4H3)

Relay MY2NJ - 24VDC + Thông số kỹ thuật:

Mã: HH001314

18.000 VNĐ

Mua ngay

Relay 24V 5A HF46F 24-HS1 / Relay HF46F-G 24_HS1 / Relay 24V5A…

Relay 24VDC/5A HF46F/24-HS1 + Thông số kỹ thuật: - Điện áp đk quộn hút: 24VDC. - Dòng điện tiêu thụ: 8,3mA. - Dòng điện out DC:5A (30VDC). - Dòng điện out AC:5A(250VAC).

Mã: HH001714

10.000 VNĐ

Mua ngay

Relay TYCO 24V 3A PCNH-124H3MHZF / Relay PCNH-124H3MHZF - J2H13

Relay TYCO 24V 3A PCNH-124H3MHZF + Thông số kỹ thuật: - Điện áp làm việc cuộn hút: 24VĐC. - Dòng điện tải DC: 3A/30V. - Dòng điện tải AC: 3A/250V. + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001890

40.000 VNĐ

Mua ngay

Relay 24V 20A 125V | SRA-24VDC-CL / Relay 20A - G3H10(KB4H3)

Relay 24V 20A 125V | SRA-24VDC-CL Relay 12V Xanh ĐIỆN ÁP CUỘN DÂY: 24VDC ĐIỆN ÁP NGƯỠNG TIẾP ĐIỂM: +20A - 125VAC +20A - 14VDC

Mã: HH002071

6.000 VNĐ

Mua ngay

RELAY 24V SLI-24VDC-SL-A 30A_250V-J4H15

RELAY SLI 24V 30A_250V Điện áp cuộn dây: 24V điện áp ngưỡng tiếp điểm + 30A 250VAC +30A 30VDC

Mã: HH002764

15.800 VNĐ

0985.246.260