Danh mục sản phẩm

Siêu tụ điện

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Siêu tụ điện 10F 2.7V - X4H7

Siêu tụ điện 10F 2.7V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: HH003774

27.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 4F 5.5V - X4H7

Siêu tụ điện 4F 5.5V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: HH003775

56.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 2F 2.7V - X4H8

Siêu tụ điện 2F 2.7V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: HH003776

19.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 1F 5.5V dạng đứng - X4H8

Siêu tụ điện 1F 5.5V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: HH003777

25.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 1F 5.5V dạng nằm - X4H9

Siêu tụ điện 1F 5.5V dạng nằm - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công…

Mã: HH003778

25.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 1.5F 5.5V - X4H9

Siêu tụ điện 1.5F 5.5V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: HH003779

30.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 3.3F 2.7V - X4H10

Siêu tụ điện 3.3F 2.7V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: (đang cập nhật...)

24.000 VNĐ

Siêu tụ điện 3.3F 2.7V - X4H10

Siêu tụ điện 3.3F 2.7V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: HH003780

24.000 VNĐ

0985.246.260