Danh mục sản phẩm

TERMINAL - HEADER

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Terminal 2 chân 10mm MF-1000 300V 25A đen D7H13

Terminal 2 chân 10mm MF-1000 300V 25A đen Khoảng cách chân: 10mm Điện áp định mức: 300V Dòng định mức: 25A

Mã: HH003072

2.500 VNĐ

Mua ngay

Terminal 3 chân 10mm MF-1000 300v 20A đen D7H14

Terminal 3 chân 10mm MF-1000 300v 20A đen Khoảng cách chân: 10mm Điện áp định mức: 300V Dòng định mức: 20A

Mã: HH003073

3.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-2P /DC49 - 9.5mm 2P- s1H8

Connecter HB9500-2P /DC49 - 9.5mm 2P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003208

3.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-3P /DC49 - 9.5mm 3P s1H9

Connecter HB9500-3P /DC49 - 9.5mm 3P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003209

4.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-4P /DC49 - 9.5mm 4P -…

Connecter HB9500-4P /DC49 - 9.5mm 4P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003210

5.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-5P /DC49 - 9.5mm 5P -…

Connecter HB9500-5P /DC49 - 9.5mm 5P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003211

6.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-6P /DC49 - 9.5mm 6P -…

Connecter HB9500-6P /DC49 - 9.5mm 6P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003212

6.700 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-8P /DC49 - 9.5mm 8P -…

Connecter HB9500-8P /DC49 - 9.5mm 8P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003213

8.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal có nắp đậy HB9500-10P /DC49 - 9.5mm 10P -…

Connecter HB9500-10P /DC49 - 9.5mm 10P có nắp đậy - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003214

10.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-3P /DC49 - 9.5mm 3P - s1H15

Connecter HB9500-3P /DC49 - 9.5mm 3P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003215

3.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-4P /DC49 - 9.5mm 4P s1H16

Connecter HB9500-4P /DC49 - 9.5mm 4P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003216

4.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-5P /DC49 - 9.5mm 5P - s1H17

Connecter HB9500-5P /DC49 - 9.5mm 5P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003217

5.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-6P /DC49 - 9.5mm 6P - s1H18

Connecter HB9500-6P /DC49 - 9.5mm 6P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003218

6.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-7P /DC49 - 9.5mm 7P s1H19

Connecter HB9500-7P /DC49 - 9.5mm 7P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003219

7.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-8P /DC49 - 9.5mm 8P s1H20

Connecter HB9500-8P /DC49 - 9.5mm 8P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003220

8.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu terminal HB9500-10P /DC49 - 9.5mm 10P s2H20

Connecter HB9500-10P /DC49 - 9.5mm 10P - Điện áp max: 300v/30A - Kích thước chân: 9,5mm - Loại : có nắp đậy

Mã: HH003221

10.000 VNĐ

Mua ngay

Terminal 2 chân 8.5mm KF8500-2P xanh lá - D7H11

Terminal 2 chân 8.5mm KF8500-2P xanh lá

Mã: HH001179

1.500 VNĐ

Mua ngay

Terminal 3 chân 8.5mm KF8500-3P xanh lá - D7H12

Terminal 3 chân 8.5mm KF8500-3P xanh lá

Mã: HH001181

2.000 VNĐ

Mua ngay

Terminal 2 chân 7.62mm KF7.62-2P Màu đen - D7H9

Terminal 2 chân 7.62mm KF7.62-2P Màu đen

Mã: HH001178

1.500 VNĐ

Mua ngay

Terminal 3 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu xanh - D7H8

Terminal 3 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu xanh

Mã: HH001182

2.000 VNĐ

Mua ngay

Terminal 2 chân 7.62mm KF7.62-2P Màu xanh - D7H7

Terminal 2 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu xanh

Mã: HH003296

1.500 VNĐ

Mua ngay

Terminal 3 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu đen - D7H10

Terminal 3 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu đen

Mã: HH003297

2.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 3 chân KF301-3P 5.08mm - HED 3 - D7H4

Header 3 chân KF301-3P 5.08mm - HED 3

Mã: HH000113

2.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 2 chân KF301-2P 5.08mm - HED 2 - D7H3

Header 2 chân KF301-2P 5.08mm - HED 2

Mã: HH000112

1.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 2 5.08mm EDG5.08-2P CONG - D8H10

HED 2 EDG5.08-2P CONG

Mã: HH000882

2.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 3 5.08mm EDG5.08-3P CONG - D8H11

HED 3 EDG5.08-3P CONG

Mã: HH000883

3.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 6 5.08mm EDG5.08-6P CONG - D8H14

HED 6 EDG5.08-6P CONG

Mã: HH000885

5.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 4 EDG5.08-4P CONG - D8H12

HED 4 EDG5.08-4P CONG

Mã: HH000884

3.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 8 EDG5.08-8P CONG - D8H16

HED 8 EDG5.08-8P CONG

Mã: HH000886

6.400 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 10 EDG5.08-10P CONG - D8H18

HED 10 EDG5.08-10P CONG

Mã: HH000887

8.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 2 5.08mm EDG5.08-2P THẲNG - D8H1

HED 2 EDG5.08-2P THẲNG

Mã: HH001200

2.000 VNĐ

Mua ngay

HEADER 10 5.08mm EDG5.08-10P THẲNG - D8H9

HEADER 10 EDG5.08-10P THẲNG

Mã: HH001199

8.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 4 EDG5.08-4P THẲNG - D8H3

HED 4 EDG5.08-4P THẲNG

Mã: HH001202

3.700 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 5 5.08mm EDG5.08-5P THẲNG - D8H4

HED 5 EDG5.08-5P THẲNG

Mã: HH001203

4.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 3 EDG5.08-3P THẲNG - D8H2

HED 3 EDG5.08-3P THẲNG

Mã: HH001201

3.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 6 EDG5.08-6P THẲNG - D8H5

HED 6 EDG5.08-6P THẲNG

Mã: HH001204

5.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 7 5.08mm EDG5.08-7P THẲNG - D8H6

HED 7 EDG5.08-7P THẲNG

Mã: HH001205

5.800 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 8 EDG5.08-8P THẲNG - D8H7

HED 8 EDG5.08-8P THẲNG

Mã: HH001206

6.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 5 5.08mm EDG5.08-5P CONG - D8H13

HED 5 EDG5.08-5P CONG

Mã: HH001207

4.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 2 KF128-2P 5.08mm / Hed 2 KF128-2P - D7H5

Hed 2 KF128-2P/Terminal 2 KF128-2P

Mã: HH001632

1.500 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 3 KF128-3P 5.08mm / Hed 3 KF128-3P - D7H6

Hed 3 KF128-3P/Terminal 3 KF128-3P

Mã: HH001633

2.000 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 2 - 3.96 mm /Hed 2- D7H1

HED 2 - 3.96 mm

Mã: HH001345

1.300 VNĐ

Mua ngay

Cầu đấu 3 - 3.96 mm / Hed 3- D7H2

HED 3 - 3.96 mm

Mã: HH001346

1.800 VNĐ

Mua ngay

Header 3 3.81mm / EDG 3 Cong 3.81mm - D7H16

Header 3 3.81mm / EDG 3 Cong 3.81mm

Mã: HH002275

3.000 VNĐ

Mua ngay

Header 2 3.81mm / EDG 2 Cong 3.81mm - D7H15

Header 2 3.81mm / EDG 2 Cong 3.81mm

Mã: HH002274

2.000 VNĐ

Mua ngay

Header 4 3.81mm / EDG 4 Cong 3.81mm - D7H17

Header 4 3.81mm / EDG 4 Cong 3.81mm

Mã: HH002276

4.000 VNĐ

Mua ngay

Header 6 3.81mm / EDG 6 Cong 3.81mm - D7H19

Header 6 3.81mm / EDG 6 Cong 3.81mm

Mã: HH002277

6.000 VNĐ

Mua ngay

Header 8 3.81mm / EDG 8 Cong 3.81mm - D7H21

Header 8 3.81mm / EDG 8 Cong 3.81mm

Mã: HH002278

8.000 VNĐ

Mua ngay

Header 5 3.81mm / EDG 5 Cong 3.81mm - D7H18

Header 5 3.81mm / EDG 5 Cong 3.81mm

Mã: HH002388

5.000 VNĐ

Mua ngay

Header 7 3.81mm / EDG 7 Cong 3.81mm - D7H20

Header 7 3.81mm / EDG 7 Cong 3.81mm

Mã: HH002389

7.000 VNĐ

0985.246.260