Danh mục sản phẩm

Thạch anh chân dán 49SMD

Sắp xếp theo:

Mua ngay

THẠCH ANH SMD 4MHz - C1H9

THẠCH ANH SMD 4MHz

Mã: HH000187

2.000 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH SMD 10MHz - C1H10

THẠCH ANH SMD 10MHz

Mã: HH000189

2.000 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH 49SMD 8MHz - C1H10

THẠCH ANH SMD 8MHz

Mã: HH000188

2.000 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH SMD 12MHz - C1H11

THẠCH ANH SMD 12MHz

Mã: HH000191

2.000 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH SMD 11.0592MHz - C1H11

THẠCH ANH SMD 11.0592MHz

Mã: HH000190

2.000 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH SMD 16MHz - C1H12

THẠCH ANH SMD 16MHz

Mã: HH000192

2.000 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH SMD 20MHz - C1H12

THẠCH ANH SMD 20MHz

Mã: HH000193

2.000 VNĐ

Mua ngay

Thạch Anh 32.768KHz MC-306 12.5PF SMD8032 - J3H23

Thạch Anh 32.768KHZ MC-306 12.5PF SMD8032

Mã: HH003947

3.200 VNĐ

0985.246.260