Danh mục sản phẩm

THẠCH ANH

Sắp xếp theo:

Mua ngay

THẠCH ANH 455E 2 CHÂN - C1H2

THẠCH ANH 455E 2 CHÂN

Mã: HH000554

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch Anh cắm 433Mhz - C1H1

Thạch Anh 433MHZ

Mã: HH001066

3.600 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH 32.768KHz - C1H2

THẠCH ANH 32.768KHz

Mã: HH000552

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh ống 6 MHz - i9H11

Thạch anh ống 6 MHz

Mã: HH003160

2.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh 8Mhz 3 chân / Thạch anh 3 chân 8Mhz. -…

Thạch anh 8Mhz 3 chân / Thạch anh 3 chân 8Mhz

Mã: HH001996

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh 4Mhz 3 chân / Thạch anh 3 chân 4Mhz. -…

Thạch anh 4Mhz 3 chân / Thạch anh 3 chân 4Mhz.

Mã: HH002246

2.000 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh 16Mhz 3 chân / Thạch anh 3 chân 16Mhz -…

Thạch anh 16Mhz 3 chân / Thạch anh 3 chân 16Mhz

Mã: HH002771

2.500 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH SMD 4MHz - C1H9

THẠCH ANH SMD 4MHz

Mã: HH000187

2.000 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH SMD 10MHz - C1H10

THẠCH ANH SMD 10MHz

Mã: HH000189

2.000 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH 49SMD 8MHz - C1H10

THẠCH ANH SMD 8MHz

Mã: HH000188

2.000 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH SMD 12MHz - C1H11

THẠCH ANH SMD 12MHz

Mã: HH000191

2.000 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH SMD 11.0592MHz - C1H11

THẠCH ANH SMD 11.0592MHz

Mã: HH000190

2.000 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH SMD 16MHz - C1H12

THẠCH ANH SMD 16MHz

Mã: HH000192

2.000 VNĐ

Mua ngay

THẠCH ANH SMD 20MHz - C1H12

THẠCH ANH SMD 20MHz

Mã: HH000193

2.000 VNĐ

Mua ngay

Thạch Anh 32.768KHz MC-306 12.5PF SMD8032 - J3H23

Thạch Anh 32.768KHZ MC-306 12.5PF SMD8032

Mã: HH003947

3.200 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh HC-49S 11.0592MHz - C1H5

Thạch anh 11.0592MHz HC-49S

Mã: HH000104

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh 12MHz HC-49S - C1H6

Thạch anh 12MHz HC-49S

Mã: HH000105

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh HC-49S 4MHz - C1H3

Thạch anh 4MHz HC-49S

Mã: HH000106

2.000 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh 8MHz HC-49S - C1H4

Thạch anh 8MHz HC-49S

Mã: HH000107

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh 20MHz HC-49S - C1H7

Thạch anh 20MHz HC-49S

Mã: HH000109

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh 10MHz HC-49S - C1H5

Thạch anh 10MHz HC-49S

Mã: HH000110

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh HC-49S16MHz - C1H6

Thạch anh 16MHz HC-49S

Mã: HH000108

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch Anh cắm HC-49S 3.579545 MHZ - C1H3

Thạch Anh 3.579545 MHZ

Mã: HH001173

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch Anh cắm HC-49S 7.3728 MHZ - C1H4

Thạch Anh 7.3728 MHZ

Mã: HH001174

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch Anh cắm HC-49 25Mhz - C1H8

Thạch Anh 25 MHZ

Mã: HH001175

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch Anh HC-49S 24Mhz - C1H7

Thạch Anh 24 Mhz

Mã: HH001176

1.500 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh 22.1184Mhz HC-49S - J1H20

Thạch anh 22.1184Mhz HC-49S .

Mã: HH002724

2.000 VNĐ

Mua ngay

Thạch anh 14.7456Mhz HC-49S - J1H20

Thạch anh 14.7456Mhz HC-49S

Mã: HH002725

2.000 VNĐ

0985.246.260