Danh mục sản phẩm

Thiếc hàn

Sắp xếp theo:

Mua ngay

THIẾC HÀN Alpha 63% 0.8mm - 1 mét

THIẾC HÀN Alpha 63% 0.8mm

Mã: HH000539

7.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn Alpha USA 63Sn 37Pb 0.6mm 800g - KB10H4

THIẾC HÀN ALPHA 0.6mm

Mã: HH001230

500.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn 63% 0.6mm 100g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.6mm 100g

Mã: HH002067

47.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn 63% 0.8mm 50g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.8mm 50g

Mã: HH002068

24.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn 63% 0.8mm 100g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.8mm 100g

Mã: HH002069

47.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn không chì 0.8mm 800g Sn99.3 Cu0.7- KB10H4

Thiếc hàn không chì 0.8mm 0.8Kg

Mã: HH002224

860.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn không chì 0.8mm 0.5Kg Sn99.3 Cu0.7- KB10H4

Thiếc hàn không chì 0.8mm 0.5Kg

Mã: HH002409

540.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn không chì 0.6mm 0.5Kg Sn99.3 Cu0.7- KB10H4

Thiếc hàn không chì 0.6mm 0.4Kg

Mã: HH002410

540.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn Alpha USA 63Sn 37Pb 0.8mm 800g - KB10H4

THIẾC HÀN ALPHA 0.8mm

Mã: HH002627

500.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn Alpha USA 63Sn 37Pb 0.8mm 450g- KB10H4

THIẾC HÀN ALPHA 0.8mm

Mã: HH000697

300.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn Alpha USA 63Sn 37Pb 0.6mm 400g - KB10H4

THIẾC HÀN ALPHA 0.6mm

Mã: HH000794

300.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn Alpha USA 63Sn 37Pb 1mm 450g - KB10H4

THIẾC HÀN ALPHA 1mm 450g

Mã: HH001586

300.000 VNĐ

0985.246.260