Danh mục sản phẩm

Thiếc hàn

Sắp xếp theo:

Mua ngay

THIẾC HÀN Alpha 63% 0.8mm - 1 mét

THIẾC HÀN Alpha 63% 0.8mm

Mã: HH000539

7.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn Alpha USA 63Sn 37Pb 0.8mm 400g - KB10H4

THIẾC HÀN ALPHA 0.8mm

Mã: HH000697

265.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn Alpha USA 63Sn 37Pb 0.6mm 400g - KB10H4

THIẾC HÀN ALPHA 0.6mm

Mã: HH000794

265.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn Alpha USA 63Sn 37Pb 0.6mm 800g - KB10H4

THIẾC HÀN ALPHA 0.6mm

Mã: HH001230

500.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn Alpha USA 63Sn 37Pb 1mm 400g - KB10H4

THIẾC HÀN ALPHA 1mm

Mã: HH001586

265.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn 63% 0.6mm 100g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.6mm 100g

Mã: HH002067

47.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn 63% 0.8mm 50g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.8mm 50g

Mã: HH002068

24.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn 63% 0.8mm 100g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.8mm 100g

Mã: HH002069

47.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn không chì 0.8mm 800g- KB10H4

Thiếc hàn không chì 0.8mm 0.8Kg

Mã: HH002224

630.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn không chì 0.8mm 0.5Kg- KB10H4

Thiếc hàn không chì 0.8mm 0.5Kg

Mã: HH002409

450.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn không chì 0.6mm 0.5Kg - KB10H4

Thiếc hàn không chì 0.6mm 0.4Kg

Mã: HH002410

450.000 VNĐ

Mua ngay

Thiếc hàn Alpha USA 63Sn 37Pb 0.8mm 800g - KB10H4

THIẾC HÀN ALPHA 0.8mm

Mã: HH002627

500.000 VNĐ

0985246260