Danh mục sản phẩm

Thyristor

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Thyristor 2P4M 2A-500V - B6H3

Thyristor 2P4M 2A-500V + Download datasheet

Mã: HH000581

4.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristors BT151 (NXP) - B6H4

Thyristors BT151 (NXP) Downloads datasheet

Mã: HH000693

4.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristor MCR100-6 To-92 0.8A 600V - B6H1

Thyristor MCR100-6 TO-92 Download datasheet

Mã: HH000705

600 VNĐ

Mua ngay

Thyristor 10A 1200V 3CT10A - B6H20(KB3H3)

Thyristor 10A 1200V KP10A

Mã: HH001065

50.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristor 40TPS12A / 40TPS12A - G4H6

Thyristor 40TPS12A / 40TPS12A . + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH001858

37.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristor TYN1225 / SCR TYN1225 - G4H14

Thyristor TYN1225 / SCR TYN1225 + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002021

6.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristor BT151S TO252 - J3H7

Thyristor BT151S TO252

Mã: HH002440

3.500 VNĐ

Mua ngay

Thyristor 5A 1200V KP5A - K5H11

Thyristor 5A 1200V KP5A

Mã: HH002899

40.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristor 20A 1600V KP20A - S4H1

Thyristor 20A 1600V KP20A - Datasheet : Tại Đây

Mã: HH003285

60.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristor BTW69-1200 / Thyristor 50A 1200V - G4H7

Thyristor BTW69-1200 / Thyristor 50A 1200V + Download datasheet " Tại đây ".

Mã: HH001993

16.800 VNĐ

0985.246.260