Danh mục sản phẩm

TRANSISTOR – MOSFET - IGBT - DIAC – TRIAC – THYRISTOR

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Thyristor 2P4M 2A-500V - B6H3

Thyristor 2P4M 2A-500V + Download datasheet

Mã: HH000581

4.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristors BT151 (NXP) - B6H4

Thyristors BT151 (NXP) Downloads datasheet

Mã: HH000693

4.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristor MCR100-6 To-92 0.8A 600V - B6H1

Thyristor MCR100-6 TO-92 Download datasheet

Mã: HH000705

600 VNĐ

Mua ngay

Thyristor 10A 1200V 3CT10A - B6H20(KB3H3)

Thyristor 10A 1200V KP10A

Mã: HH001065

50.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristor 40TPS12A / 40TPS12A - G4H6

Thyristor 40TPS12A / 40TPS12A . + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH001858

37.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristor TYN1225 / SCR TYN1225 - G4H14

Thyristor TYN1225 / SCR TYN1225 + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002021

6.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristor BT151S TO252 - J3H7

Thyristor BT151S TO252

Mã: HH002440

3.500 VNĐ

Mua ngay

Thyristor 5A 1200V KP5A - K5H11

Thyristor 5A 1200V KP5A

Mã: HH002899

40.000 VNĐ

Mua ngay

Thyristor 20A 1600V KP20A - S4H1

Thyristor 20A 1600V KP20A - Datasheet : Tại Đây

Mã: HH003285

60.000 VNĐ

Mua ngay

Triac BTA16-600B 16A 600V - B6H5

Triac 16A 600V BTA16-600B Download >>" datasheet "

Mã: HH000638

5.000 VNĐ

Mua ngay

Triac BT137 - B6H2

Triacs BT137 Downloads datasheet

Mã: HH000694

4.000 VNĐ

Mua ngay

Triacs BT136 - B6H1

Triacs BT136 Download datasheet

Mã: HH000695

3.000 VNĐ

Mua ngay

Triacs BT138 - B6H2

Triacs BT138 Downloads datasheet

Mã: HH000696

4.000 VNĐ

Mua ngay

Triac BTA26-600B 26A 600V - B6H6

Triac BTA26-600B + Download datasheet:

Mã: HH000808

11.500 VNĐ

Mua ngay

Triac BTA41-600B 41A 600V - B6H6

Triac BTA41-600B Download datasheet:

Mã: HH000809

14.000 VNĐ

Mua ngay

Triac BTA06 6A - TO220 - B6H4

BTA06 - TO220 + Download datasheet:

Mã: HH000908

4.000 VNĐ

Mua ngay

Triac BTA12-600B 12A 600V - B6H5

Triac 12A - BTA12-600B Download >>" datasheet "

Mã: HH001723

4.500 VNĐ

Mua ngay

Triac BT136S 600E BT136 SMD - F10H12

Triac BT136S 600E BT136 SMD . + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH001834

3.000 VNĐ

Mua ngay

TRIAC BTA100-800B 100A 800V - S2H24

TRIAC BTA100-800B 100A 800V

Mã: HH002030

95.000 VNĐ

Mua ngay

Triac BTA41-600B chính hãng ST - G4H10

Triac BTA41-600B chính hãng ST + Download datasheet:

Mã: HH002047

35.000 VNĐ

Mua ngay

Triac BT134 SOT82 - G4H11

Triac BT134 SOT82 + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002093

2.500 VNĐ

Mua ngay

Triac 40A 700V BTA40-700B - i4H4

Triac 40A 700V BTA40-700B + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002184

30.000 VNĐ

Mua ngay

Triac BTA24 24A TO220 - i3H3

BTA24 TO220 ► Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002406

12.000 VNĐ

Mua ngay

Triac BT137S TO252 - J3H7

Triac BT137S TO252

Mã: HH002441

2.400 VNĐ

Mua ngay

TRIAC 50A 600V BCR50GM-12L -J4H20

TRIAC 50A 600V BCR50GM-12L - Cấu tạo 3 chân chuẩn T220 - Mức điện áp max: 600V - Dòng điện max: 50 .

Mã: HH002773

45.000 VNĐ

Mua ngay

Triac BT131 600V 1A - X2H7

Triac BT131 - 600V 1A - DataSheet: Tại Đây

Mã: HH003389

700 VNĐ

Mua ngay

Triac MAC97A8 600V 0.6A - X1H24

Triac MAC97A8 600V 0.6A - - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH004171

1.400 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N IRF540 100V 28A TO220 - B7H10

Mosfet kênh N IRF540 - TO220 . Download datasheet

Mã: HH000677

9.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh P - IRF9540 - TO220 - B7H14

Mosfet kênh P - IRF9540 - TO220 Download datasheet

Mã: HH000676

9.500 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N - IRFR3709/FR3709 - B7H20

Mosfet kênh N - IRFR3709/FR3709 DOWNLOAD DATASHEET: DOWNLOAD

Mã: HH000679

3.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N IRFZ44 60V 50A TO220 - B7H10

Mosfet kênh N - IRFZ44 - TO220 . DATASHEET : DOWNLOAD

Mã: HH000684

7.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET kép 9926A kênh N - 20V 6.5A - F9H15

MOSFET kép 9926A kênh N - 20V 6.5A Download datasheets

Mã: HH000764

2.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET kép ME4953 kênh P - 30V 5A - F9H14

MOSFET kép ME4953 kênh P - 30V 5A Download datasheet

Mã: HH000766

2.100 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N IRF3205 55V 110A chính hãng - B7H13

MOSFET IRF3205 55V 110A chính hãng Download datasheets.

Mã: HH000781

11.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET IRF630 chính hãng To220 - B7H11

MOSFET IRF630 chính hãng To220

Mã: HH000837

8.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N 6N60 600V 3.6A - B7H17

MOSFET FQPF 6N60C + Download datasheet:

Mã: HH001067

6.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N 12N60 600V 12A 12N60C - B7H17

MOSFET FQPF 12N60C 12N60 + Download datasheet:

Mã: HH001068

13.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET IRF8010 - TO220 - B7H13

MOSFET IRF8010 - TO220 + Download datasheet:

Mã: HH001096

25.000 VNĐ

0985.246.260