Danh mục sản phẩm

Tụ CBB

Sắp xếp theo:

Mua ngay

TỤ CBB 400V 335 - 3.3uF - C4H7

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000579

5.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 474J 100V / Tụ Mica 0.47uF / Tụ 2AJ474- C3H25

Tụ mica 474J 100V / Tụ Mica 0.47uF / Tụ 2AJ474

Mã: HH000598

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 474J - 400V - C3H13

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000599

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 224J - 400V - C2H2

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000602

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 104j - 400V - C4H4

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000603

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 334J - 400V - C4H5

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000604

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 684J - 400V - C4H6

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000605

2.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ CBB 105J 400V 400V105J - C3H14

TỤ 105J - 400V 400V105J + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001085

1.800 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 225J 400V 400V225J - C3H15

Tụ 225J - 400V 400V225J + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001086

4.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ kẹo CBB 104J - 630V 630V104J - C2H3

Tụ 104J - 630V 630V104J + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001135

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ kẹo CBB 474J630V 470nF 630V - C1H22

Tụ điện 474J630V 470nF 630V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001615

4.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ kẹo CBB 224 630V / Tụ 630V 224 - C1H21

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002139

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 473 400V - C3H12

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002145

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ kẹo CBB 102J/630V / Tụ 630V 102J - C2H22

Tụ 102J/630V

Mã: HH002727

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ kẹo CBB 103J 630V I7H7

Tụ mica 103J 630V

Mã: HH002929

1.000 VNĐ

0985.246.260