Danh mục sản phẩm

Tụ dán SMD

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Tụ 22P SMD 0805 - 10 con - KHO A

Tụ 22P SMD 0805 - 10 con

Mã: HH001281

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 33P SMD 0805 - 10 con - KHO A

Tụ 33P SMD 0805 - 10 con

Mã: HH001282

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ 103 - 10nF SMD 0805 10 con - KHO A

Tụ 103 - 10nF SMD 0805 10 con

Mã: HH001283

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ 104 - 100nF SMD 0805 - 10 con - KHO A

Tụ 104 - 100nF SMD 0805 - 10 con

Mã: HH001284

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 106 0805 16V - 10uF SMD 0805 - 10 con -…

Tụ 106 0805 16V

Mã: HH001285

4.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 104 SMD 0603 / Tụ dán SMD 0603 104 - 10…

Tụ dán SMD 0603 104

Mã: HH002108

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 102 - 1nF SMD 0805 10 con - KHO C

Tụ 102 - 1nF SMD 0805 10 con

Mã: HH002351

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 105 50V - 1uF SMD 0805 - 10 con - KHO…

Tụ 105 50V - 1uF SMD 0805 - 10 con

Mã: HH002662

4.000 VNĐ

Mua ngay
Mua ngay

Tụ 10pF SMD 0805 - 10 con - KHO A

Tụ 10pF SMD 0805 - 10 con

Mã: HH003286

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ SMD 102 1nF 1206 - 10 con

Tụ 102 SMD 1206 - 10 con

Mã: HH004055

4.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ SMD 103 10nF 1206 - 10 con

Tụ 103 SMD 1206 - 10 con

Mã: HH004056

4.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ SMD 104 100nF 1206 - 10 con

Tụ 104 SMD 1206 - 10 con

Mã: HH004057

5.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ SMD 106 10uF 1206 - 10 con

Tụ 106 SMD 1206 - 10 con

Mã: HH004058

4.000 VNĐ

0985.246.260