Danh mục sản phẩm

TỤ ĐIỆN

Sắp xếp theo:

Flowers
Mua ngay
Mua ngay

Tụ 0.1uF 275VAC / Tụ 104 275V - C3H10

Tụ 0.1uF/275VAC + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001620

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 0.047uF 275VAC - C3H11

Tụ 0.047uF/275VAC + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001621

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 0.01uF 275VAC - C4H3

Tụ 0.01uF/275VAC + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001622

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 0.47uF 275V / Tụ 275V 473 - G6H11

Tụ 0.47uF 275V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002003

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 2.2uF 275V - J4H3

Tụ 2.2uF 275V

Mã: HH002593

5.000 VNĐ

Mua ngay

TỤ CBB 400V 335 - 3.3uF - C4H7

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000579

5.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 474J 100V / Tụ Mica 0.47uF / Tụ 2AJ474- C3H25

Tụ mica 474J 100V / Tụ Mica 0.47uF / Tụ 2AJ474

Mã: HH000598

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 474J - 400V - C3H13

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000599

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 224J - 400V - C2H2

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000602

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 104j - 400V - C4H4

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000603

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 334J - 400V - C4H5

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000604

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 684J - 400V - C4H6

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000605

2.500 VNĐ

Mua ngay

TỤ CBB 105J 400V 400V105J - C3H14

TỤ 105J - 400V 400V105J + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001085

1.800 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 225J 400V 400V225J - C3H15

Tụ 225J - 400V 400V225J + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001086

4.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ kẹo CBB 104J - 630V 630V104J - C2H3

Tụ 104J - 630V 630V104J + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001135

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ kẹo CBB 474J630V 470nF 630V - C1H22

Tụ điện 474J630V 470nF 630V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001615

4.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ kẹo CBB 224 630V / Tụ 630V 224 - C1H21

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002139

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ CBB 473 400V - C3H12

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002145

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ kẹo CBB 102J/630V / Tụ 630V 102J - C2H22

Tụ 102J/630V

Mã: HH002727

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ kẹo CBB 103J 630V I7H7

Tụ mica 103J 630V

Mã: HH002929

1.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 10F 2.7V - X4H7

Siêu tụ điện 10F 2.7V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: HH003774

27.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 4F 5.5V - X4H7

Siêu tụ điện 4F 5.5V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: HH003775

56.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 2F 2.7V - X4H8

Siêu tụ điện 2F 2.7V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: HH003776

19.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 1F 5.5V dạng đứng - X4H8

Siêu tụ điện 1F 5.5V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: HH003777

25.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 1F 5.5V dạng nằm - X4H9

Siêu tụ điện 1F 5.5V dạng nằm - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công…

Mã: HH003778

25.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 1.5F 5.5V - X4H9

Siêu tụ điện 1.5F 5.5V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: HH003779

30.000 VNĐ

Mua ngay

Siêu tụ điện 3.3F 2.7V - X4H10

Siêu tụ điện 3.3F 2.7V - Ứng dụng siêu tụ điện tích trữ năng lượng đạt kết quả mong muốn - Có thể thay thế pin trong các thiết bị điện tử công suất nhỏ

Mã: (đang cập nhật...)

24.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ bếp từ 2uF 275V - K3H12

Tụ 2uF/275VAC Tụ bếp từ 2uF/275V

Mã: HH002847

7.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ bếp từ 5uF 275V - K3H14

Tụ 5uF/275VAC Tụ bếp từ 5uF/275V

Mã: HH002849

7.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ bếp từ 3uF 275V - K3H13

Tụ 3uF/275VAC Tụ bếp từ 3uF/275V

Mã: HH002848

7.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 1uF/450VAC Tụ quạt 1uF/450V - C3H18

Tụ quạt 1uF/450V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001625

6.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 2uF/450VAC Tụ quạt 2uF/450V - C3H19

Tụ quạt 2uF/450V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001635

9.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 1.5uF/450VAC Tụ quạt 1.5uF/450V - C3H20

Tụ quạt 1.5uF/450V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001636

8.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 4uF/450VAC Tụ quạt 4uF/450V - i6h9

Tụ 4uF/450VAC Tụ quạt

Mã: HH002408

10.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 5uF/450VAC Tụ quạt 5uF/450V - J4H2

Tụ 5uF/450VAC Tụ quạt

Mã: HH002592

14.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ 2.5uF/450VAC Tụ quạt 2.5uF/450V - C2H14

Tụ 2.5uF/450VAC Tụ quạt 2.5uF/450V Hàng đã được kiểm tra trước khi xuất kho .

Mã: HH002693

7.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 100uF/16V - S5H17

Tụ 100uF/16V - SMD + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001147

800 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm 220uF 16V - SMD - C2H11

Tụ 220uF/16V + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001148

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 220uF 10V - S5H18

Tụ nhôm 220uF 10V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002005

1.700 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 100uF 35V - S5H17

Tụ nhôm 100uF 35V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002006

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 470uF 25V - S5H20

Tụ nhôm 470uF 25V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002008

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 220uF 16V - S5H18

Tụ nhôm 220uF 16V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002007

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 220uF 35V - S5H19

Tụ nhôm 220uF 35V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002010

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 220uF 25V - S5H19

Tụ nhôm 220uF 25V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002009

1.500 VNĐ

0985.246.260