Danh mục sản phẩm

Tụ mica

Sắp xếp theo:

Mua ngay

TỤ 104 100V / Tụ Mica 2AJ104 / - C3H2

TỤ 104 100V / Tụ Mica 2AJ104

Mã: HH000302

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ mica 102 100V / Tụ Mica 2A102 - C3H1

Tụ mica 102 100V / Tụ Mica 2A102

Mã: HH000594

200 VNĐ

Mua ngay

Tụ 223/100V / Tụ Mica 2J223 / Tụ Mica 223- 10 chiếc…

Tụ 223/100V / Tụ Mica 2J223 / Tụ Mica 223- 10 chiếc

Mã: HH001157

2.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ mica 2J103 / Tụ Mica 0.001uF - C1H1

Tụ mica 2J103 / Tụ Mica 0.001uF

Mã: HH001270

200 VNĐ

Mua ngay

Tụ mica 0.22uF 100V/ Tụ mica 2A224J / Tụ 224 - C3H4

Tụ mica 0.22uF 100V/ Tụ mica 2A224J / Tụ 224

Mã: HH001872

500 VNĐ

Mua ngay

Tụ Mica 2A332 / Tụ Mica 0.0033uF /100V - C3H23

Tụ Mica 2A332 / Tụ Mica 0.0033uF /100V

Mã: HH001978

200 VNĐ

Mua ngay

Tụ Mica 2A153 / Tụ Mica 0.015uF /100V -

Tụ Mica 2A153 / Tụ Mica 0.015uF /100V

Mã: HH001979

250 VNĐ

Mua ngay

Tụ Mica 2A222 / Tụ Mica 0.0022uF /100V -

Tụ Mica 2A222 / Tụ Mica 0.0022uF /100V

Mã: HH001980

200 VNĐ

Mua ngay

Tụ Mica 2A333J / Tụ 2A333J / Tụ 100V 333 - C3H5

Tụ Mica 2A333J

Mã: HH002140

250 VNĐ

Mua ngay

Tụ Mica 2A472J / Tụ 2A472J / Tụ 100V 2A472J - C3H24

Tụ Mica 2A472J / Tụ 2A472J / Tụ 100V 2A472J

Mã: HH002142

200 VNĐ

Mua ngay

Tụ Mica 2A334J / Tụ 2A334J / Tụ 100V 2A334J - C3H6

Tụ Mica 2A334J / Tụ 2A334J / Tụ 100V 2A334J

Mã: HH002141

1.200 VNĐ

Mua ngay

Tụ Mica 2A473J / Tụ 2A473J / Tụ 100V 2A473J - C3H7

Tụ Mica 2A473J / Tụ 2A473J / Tụ 100V 2A473J

Mã: HH002143

250 VNĐ

Mua ngay

Tụ Mica 2A682J / Tụ 2A682J / Tụ 100V 2A682J - C3H8

Tụ Mica 2A682J / Tụ 2A682J / Tụ 100V 2A682J

Mã: HH002144

200 VNĐ

Mua ngay

Tụ Mica 2A683J / Tụ 2A683J / Tụ 100V 2A683J - C4H2

Tụ Mica 2A683J / Tụ 2A683J / Tụ 100V 2A683J

Mã: HH002151

250 VNĐ

Mua ngay

Tụ Mica 2A681J 100V / Tụ 680pF / Tụ 0.68nF 100V -…

Tụ Mica 2A681J 100V / Tụ 680pF / Tụ 0.68nF 100V

Mã: HH004039

200 VNĐ

Mua ngay

Tụ Mica 2A561J 100V / Tụ 560pF / Tụ 0.56nF 100V -…

Tụ Mica 2A561J 100V / Tụ 560pF / Tụ 0.56nF 100V

Mã: HH004040

200 VNĐ

0985.246.260