Danh mục sản phẩm

Tụ tantalum

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Tụ vàng Tantalum 104 50V - 100nF - D1H16

Tụ Tantalum 104 50V - 100nF 50V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000876

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 106/16V - 10uF/16V - D1H17

Tụ Tantalium 106/16V - 10uF/16V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001151

1.900 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 16V 10uF 106C A3216 SMD - i7H9

Tụ tantalium 16V 10uF 106C ĐSO

Mã: HH001264

1.200 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 6.3V107 - 6.3V 100uF - SMD 3528 - C2H11

Tụ Tantalum 6.3V107 - 6.3V 100uF

Mã: HH001279

2.100 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 476C / 16V 47uF - SMD 6032 - C2H11

Tụ Tantalum 476C / 16V 47uF

Mã: HH001280

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 101/50V - 100pF/50V - D1H15

Tụ Tantalium 101/50V - 100pF/50V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001596

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 102/50V - 1000pF/50V - D1H15

Tụ Tantalium 102/50V - 1000pF/50V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001597

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 103 50V - 10nF 50V - D1H16

Tụ Tantalium 103 50V - 10nF 50V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001598

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 224 220nF - D1H18

Tụ Tantalium 224 220nF + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001634

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 105 50V - 1uF/50V - D1H17

Tụ Tantalium 105 50V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001778

400 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 680nF / Tụ tantalum 684pF - D1H14

Tụ Tantalium 680nF ►Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002126

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 22pF - D1H19

Tụ Tantalium 22pF ►Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002127

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 680pF - J1H15

Tụ Tantalium 680pF ►Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002557

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 33pF - D1H19

Tụ Tantalium 33pF ►Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002628

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 35V 47uf - smd 6032 - S3H16

Tụ tantalum 35V 47uf - smd 6032 Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003280

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ tantalum 10uF 25V 106E A3216 SMD - X5H15

Tụ tantalium 10uF 25V 106E A3216 SMD

Mã: HH003859

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 330pF 331 (10 chiếc) - J3H24

Tụ Tantalum 330pF 331 -

Mã: HH003948

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 470pF 471 (10 chiếc) - J3H24

Tụ Tantalum 470pF 471 -

Mã: HH003949

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 15pF 15 (10 chiếc) - J3H24

Tụ Tantalum 15pF 15 -

Mã: HH003950

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 33nF 333 (10 chiếc) - J3H24

Tụ Tantalum 33nF 333 -

Mã: HH003951

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 560pF 561 (10 chiếc) - J3H25

Tụ Tantalum 560pF 561 -

Mã: HH003952

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 22nF 223 (10 chiếc) - J3H25

Tụ Tantalum 22nF 223 -

Mã: HH003953

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 2.2uF 225 (10 chiếc) - J3H25

Tụ Tantalum 2.2uF 225 -

Mã: HH003954

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 3.3nF 332 (10 chiếc) - J3H25

Tụ Tantalum 3.3nF 332 -

Mã: HH003955

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 0.47uF 474 (10 chiếc) - J4H21

Tụ Tantalum 0.47uF 474 -

Mã: HH003956

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 0.33nF 334 (10 chiếc) - J4H21

Tụ Tantalum 0.33nF 334 -

Mã: HH003957

3.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ Tantalum 6.8nF 682 (10 chiếc) - J4H21

Tụ Tantalum 6.8nF 682 -

Mã: HH003958

3.000 VNĐ

0985.246.260