Danh mục sản phẩm

IC - MCU

Sắp xếp theo:

Mua ngay

IC boot áp XL6009 / IC XL6009 - F10H14

IC boot áp XL6009 / IC XL6009

Mã: HH002560

17.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 5V SOP8 - F8H10

IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 5V SOP8 - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH004143

4.200 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 12V SOP8 - F8H9

IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 12V SOP8 - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH004144

4.200 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 Adj SOP8 - F8H3

IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 Adj SOP8 - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH004145

4.200 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn MIC29302 MIC29302WU 3A 26V max - step down Adj voltage…

IC nguồn MIC29302 MIC29302WU 3A 26V max - step down Adj voltage regulator chức năng từng chân của M IC 29302 Chân Chức năng từng chân 1 Chân cho chép(enable). Thíc hợp CMOS điều khiển…

Mã: HH000658

11.000 VNĐ

Mua ngay

IC TL431 - To92 - F3H1

IC TL431 - To92

Mã: HH000752

500 VNĐ

Mua ngay

IC MCP41010 - F9H8

IC MCP41010 . + Download datasheet:

Mã: HH000935

21.000 VNĐ

Mua ngay

IC MCP2551 DIP8 - F9H8

IC MCP2551 DIP8 + Download datasheet:

Mã: HH000938

23.000 VNĐ

Mua ngay

IC TL431 - SOT89 - F8H11

IC TL431 - SOT89 . + Download datasheet

Mã: HH001296

700 VNĐ

Mua ngay

IC KA3842 - SMD - F10H2

IC KA3842 - SMD + Download datasheet:

Mã: HH001332

4.500 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn DK124 DIP8 - F4H8

IC DK124 DIP8

Mã: HH001783

6.000 VNĐ

Mua ngay

IC NGUỒN 5L0380R / 5L380R - G4H2

IC NGUỒN 5L0380R / 5L380R + Download datasheet: " Tại đây "

Mã: HH001817

20.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn XC6206 SOT23-3 3.3V 0.5A / V662K / 662K- F9H4

ic XC6206 / V662K / 662K ► Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002345

1.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn hạ áp DC-DC XL1509 3.3V SOP8 - F7H7

IC XL1509 3.3V SOP-8

Mã: HH002625

4.500 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn TEA1506P - J4H12

IC nguồn TEA1506P - Datasheet: Tại đây

Mã: HH003322

13.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn RT9193-33GB 3.3V - X5H16

IC nguồn RT9193-33GB 3.3V Manufacturer Richtek USA Inc. Series - Packaging Cut Tape (CT) Part Status Active Output Configuration Positive ...

Mã: HH003860

1.500 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM7805 TO220 - B5H15

IC nguồn LM7805 TO220

Mã: HH000097

1.900 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM7808 TO220 - B5H16

IC nguồn LM7808 TO220 - DATASHEET: TẠI ĐÂY

Mã: HH000098

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM7812 TO220 - B5H18

IC nguồn LM7812 TO220 - DATASHEET: TẠI ĐÂY

Mã: HH000099

2.200 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM7815 TO220 - B5H19

IC nguồn LM7815 TO220 - DATASHEET: TẠI ĐÂY

Mã: HH000100

2.500 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM7824 TO220 - B5H20

IC nguồn LM7824 TO220 - DATASHEET: TẠI ĐÂY

Mã: HH000101

3.500 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM7912 TO220 - B5H18

IC nguồn LM7912 TO220 - DATASHEET: TẠI ĐÂY

Mã: HH000103

3.500 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM7905 TO220 - B5H15

IC nguồn LM7905 TO220 - DATASHEET: TẠI ĐÂY

Mã: HH000102

3.400 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn 78L09 -

IC nguồn 78L09

Mã: HH000937

1.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn 5V 78L05 - B5H13

IC nguồn 5V 78L05 . + Download datasheet:

Mã: HH001162

700 VNĐ

Mua ngay

IC NGUỒN 78L05 7805 SMD SOT89 - F10H10

IC NGUỒN 78L05 7805 SMD SOT89 + Download datasheet:

Mã: HH001400

900 VNĐ

Mua ngay

IC NGUỒN 78L12 TO92 100mA - B5H14

IC NGUỒN 78L12 TO92 100mA

Mã: HH001405

700 VNĐ

Mua ngay

IC NGUỒN 12V 0.5A 78M12 TO252 - B4H7

IC NGUỒN 12V 0.5A 78M12 TO252

Mã: HH002775

2.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn 78M15 TO252 7815 - B4H7

IC nguồn 78M15 TO252 7815 DATASHEET: Tại Đây

Mã: HH003287

2.500 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM317 TO220 - B4H5

IC nguồn LM317 TO220 + Download datasheet

Mã: HH000076

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM337/KA337 - TO220 - B4H5

LM337/KA337 - TO220 - Dòng điện tải: 1.5A. - Điện áp điều chỉnh: -1,2V -> -37V. - Bảo vệ nhiệt và quá tải. + Sơ đồ mạch schematic: + Download datasheet.

Mã: HH000788

8.000 VNĐ

Mua ngay

LM1117 ASM1117 3.3V SOT-223 - F10H8

LM1117 ASM1117 3.3V SOT-223 . + Download datasheet.

Mã: HH000786

2.500 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM2576S-5.0 LM2576S-5V TO263 - F10H5

IC nguồn LM2576S-5.0 LM2576S-5V TO263 + Download datasheet

Mã: HH000077

5.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM2576S-12V TO263 - F10H5

IC nguồn LM2576S-12V TO263 + Download datasheet

Mã: HH000078

7.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM2576S-ADJ TO263 - F10H6

IC nguồn LM2576S-ADJ TO263 + Download datasheet

Mã: HH000079

5.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM2596T-ADJ DIP - B4H4

IC nguồn LM2596T-ADJ DIP

Mã: HH000080

9.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM2596S 5V - TO263 - F10H6

LM2596S 5V - TO263 + Điện áp đầu ra: 3.3V,5V,12V và một phiên bản có thể điều chỉnh được điện áp. + Điện áp đầu vào: max 40V. + Dòng điện tải: 3A. sơ đồ…

Mã: HH000787

5.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn LM2576T 3.3V 3A -

LM2576T - 3.3V/3A + Download datasheet:

Mã: HH000933

7.000 VNĐ

Mua ngay

IC Viper22A DIP8 - F4H7

IC Viper22A DIP8

Mã: HH001113

10.000 VNĐ

Mua ngay

IC Viper12A DIP8 - F4H7

IC Viper12A DIP8

Mã: HH001126

5.500 VNĐ

Mua ngay

IC VIPER22A - SOP8 - X5H7

IC VIPER22A - SOP8 - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003809

12.000 VNĐ

Mua ngay

IC nguồn Viper53 DIP8 - S2H22

IC nguồn Viper53 DIP8 - - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH004065

23.000 VNĐ

Mua ngay

IC UDN2981A - F2H12

IC UDN2981A - Điện áp Input: 15V - Điện áp Ouput: 5 - 50V - Dòng điện Ouput: 500mA . + Download datasheet:

Mã: HH000934

21.000 VNĐ

Mua ngay

IC MT8952BE - DIP28 - F3H14

IC MT8952BE - DIP28 + Download datasheet:

Mã: HH001091

120.000 VNĐ

0985.246.260