Danh mục sản phẩm

Công tắc BIT

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Công tắc bit 8 chân DS-08 2.54mm - D3H18

Công tắc bit DS-08 8p 2.54mm

Mã: HH000081

3.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit 4 chân DS-04 2.54mm - D3H16

Công tắc bit DS-04 4p 2.54mm

Mã: HH000255

2.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit 3 chân DS-03 2.54mm - D3H16

Công tắc bit 3p 2.54mm

Mã: HH000783

2.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit 2 chân DS-02 2.54mm - C4H25

Công tắc bit 2p 2.54mm

Mã: HH000894

2.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit 7 chân DS-07 2.54mm - D3H18

Công tắc bit 7 chân DS-07 2.54mm

Mã: HH001198

3.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit 6 chân DS-06 2.54mm - D3H17

Công tắc bit 6 chân DS-06 2.54mm

Mã: HH001215

3.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit 5 chân DS-05 2.54mm - D3H17

Công tắc bit 5 chân DS-05 2.54mm

Mã: HH001214

2.500 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit đứng 2 chân DP-02 2.54mm - S4H10

Công tắc bit đứng 2 chân DP-02 2.54mm

Mã: HH003308

3.500 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit đứng 3 chân DP-03 2.54mm - S4H11

Công tắc bit đứng 3 chân DP-03 2.54mm

Mã: HH003309

4.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit đứng 4 chân DP-04 2.54mm - S4H11

Công tắc bit đứng 4 chân DP-04 2.54mm

Mã: HH003310

4.500 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit đứng 5 chân DP-05 2.54mm - S4H12

Công tắc bit đứng 5 chân DP-05 2.54mm

Mã: HH003311

5.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit đứng 6 chân DP-06 2.54mm - S4H12

Công tắc bit đứng 6 chân DP-06 2.54mm

Mã: HH003312

6.000 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit đứng 8 chân DP-08 2.54mm - S4H13

Công tắc bit đứng 8 chân DP-08 2.54mm

Mã: HH003313

7.500 VNĐ

Mua ngay

Công tắc bit đứng 10 chân DP-10 2.54mm - S4H13

Công tắc bit đứng 10 chân DP-10 2.54mm

Mã: HH003314

9.000 VNĐ

0985.246.260