Danh mục sản phẩm

OPTO – CÁCH LY QUANG

Sắp xếp theo:

Mua ngay

OPTO 4N35 DIP6 - F4H1

OPTO 4N35 DIP6 - DATASHEET: TẠI ĐÂY

Mã: HH000057

4.000 VNĐ

Mua ngay

IC cách li quang 6N137 DIP6 chính hãng Everlight - F4H1

IC 6N137 DIP6 + Tần số chuyển đổi:10Mbits/s. -Ứng dụng: + cách ly các thiết bị khi làm việc với điện áp cao. Tài liệu: Download datasheets

Mã: HH000762

6.500 VNĐ

Mua ngay

IC MBI5024 SOP24 - J1H16

IC MBI5024 SOP24

Mã: HH001793

5.000 VNĐ

Mua ngay

IC MBI5026 SOP24 - I8H4

IC MBI5026 SOP24

Mã: HH001792

8.000 VNĐ

Mua ngay

IC cách ly quang NEC2501L DIP4 / IC Opto 2501 CẮM -…

IC cách ly quang NEC2501L DIP4 / IC Opto 2501 CẮM ► Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002411

2.000 VNĐ

Mua ngay

IC cách li quang 6N137S SOP6/ chính hãng Everlight - J3H3

IC 6N137 SMD + Tần số chuyển đổi:10Mbits/s. Ứng dụng: + cách ly các thiết bị khi làm việc với điện áp cao. Tài liệu: Download datasheets

Mã: HH002586

7.000 VNĐ

Mua ngay

IC OPTO TRANS PS2801-4 SMD SSOP16 50mA 80V - E1H8

IC OPTO TRANS PS2801-4 SMD SOP16 50mA 80V +Dùng để cách ly quang +Dùng để bảo vệ mạch điều khiển +4 bộ Diode - Transistor +Điện thế cách ly cao (BV = 2 500 Vr.ms)…

Mã: HH002787

14.000 VNĐ

Mua ngay

IC OPTO TRANS PS2801-1 SMD DIP4 50mA 80V - E1H8

IC OPTO TRANS PS2801-1 SMD DIP4 50mA 80V +Dùng để cách ly quang +Dùng để bảo vệ mạch điều khiển +1 bộ Diode - Transistor +Điện thế cách ly cao (BV = 2 500 Vr.ms)…

Mã: HH002788

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC OPTO 4N35 SOP6 - D8H22

IC OPTO 4N35 SOP6 - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003747

4.500 VNĐ

Mua ngay

IC cách ly quang Opto PC817 DIP4 - F4H2

Opto PC817 DIP4 - DATASHEET: TẠI ĐÂY

Mã: HH000058

2.000 VNĐ

Mua ngay

IC dán cách ly quang Opto PC817 SOP4 - F9H12

IC OPTO PC817 SOP4 - SMD + Download datasheet:

Mã: HH000863

2.000 VNĐ

Mua ngay

IC PC814 SOP-4 AC INPUT - S5H10

IC OPTO SHARP PC814 SOP4 - AC INPUT + Download datasheet:

Mã: HH001184

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC PC814 Dip-4 AC input - F4H2

PC814 - Datasheet: Tại đây

Mã: HH001472

3.000 VNĐ

Mua ngay

IC EL3H4 SOP4 SMD -

IC EL3H4 SOP4 SMD . + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002045

8.000 VNĐ

Mua ngay

IC EL357N SOP-4 chính hãng Everlight - F9H4

ic EL357N SOP-4 ► Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002346

2.000 VNĐ

Mua ngay

IC PC847 - F8H2

IC PC847 ► Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002576

7.500 VNĐ

Mua ngay

IC OPTO TRANS EL3H7 SOP4 SMD - X3H17

IC EL3H7 SOP4 SMD - Datasheet: Tại Đây

Mã: HH003746

2.300 VNĐ

OPTO MOC3041 DIP6 - F3H15
Mua ngay

OPTO MOC3041 DIP6 - F3H15

OPTO MOC3041 DIP6 - DATASHEET: TẠI ĐÂY

Mã: HH000056

6.000 VNĐ

IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3
Mua ngay

IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

IC OPTO MOC3023 DIP6

Mã: HH002973

5.000 VNĐ

Mua ngay

IC cách ly quang TLP521-2 F6H3

IC TLP521-2 Tải Data Sheet: tại đây

Mã: HH003021

4.500 VNĐ

IC MOC3021 SOP6 SMD - F9H10
Mua ngay

IC MOC3021 SOP6 SMD - F9H10

IC MOC3021 SOP8 SMD Download datasheet.

Mã: HH002044

5.000 VNĐ

IC cách ly quang TLP250 / Photocoupler TLP250 DIP8 - F7H10
Mua ngay

IC cách ly quang TLP250 / Photocoupler TLP250 DIP8 - F7H10

TLP250 / Photocoupler TLP250 DIP8 + Download datasheet: \" Tại đây \".

Mã: HH002539

18.000 VNĐ

IC MOC3063 DIP6 - F4H20
Mua ngay

IC MOC3063 DIP6 - F4H20

IC MOC3063 DIP6 + Download datasheet: \" Tại đây \".

Mã: HH001804

4.000 VNĐ

IC cách ly quang TLP521-4 / Opto TLP521-4 - F4H4
Mua ngay

IC cách ly quang TLP521-4 / Opto TLP521-4 - F4H4

TLP521-4 / Opto TLP521-4 + Download datasheet:

Mã: HH001775

9.000 VNĐ

IC MOC3020 DIP6 - F3H14
Mua ngay

IC MOC3020 DIP6 - F3H14

IC MOC3020 DIP6 Download datasheet.

Mã: HH001368

5.000 VNĐ

Cách ly quang TLP521-1 Dip4 / Opto P521 - F4H2
Mua ngay

Cách ly quang TLP521-1 Dip4 / Opto P521 - F4H2

Opto P521 DIP4 + Download datasheet:

Mã: HH000902

2.500 VNĐ

IC MOC3021 DIP6 - F3H15
Mua ngay

IC MOC3021 DIP6 - F3H15

IC MOC3021 DIP6 Download datasheet.

Mã: HH000703

5.500 VNĐ

0985.246.260