Danh mục sản phẩm

Đầu chụp mũi khoan

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Đầu kẹp mũi khoan 0.6-1.5mm trục 2.3mm / Đầu khoan mạch /…

ĐẦU KHOAN MẠCH 0.6-1.5mm

Mã: HH000244

20.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu kẹp mũi khoan 3mm trục 2.3mm / Đầu khoan mạch /…

Đầu kẹp mũi khoan 3mm trục 2.3mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001888

20.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu khoan mạch CNC 3.17mm / Đầu kẹp mũi khoan CNC /…

Đầu khoan mạch CNC 3.17mm / Đầu kẹp mũi khoan CNC / Chấu giữ mũi khoan CNC + Trục lỗ: 3.17mm ( 2 đầu)

Mã: HH001889

18.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu kẹp mũi khoan 0.6-1.5mm trục 3mm / Đầu khoan mạch /…

Đầu kẹp mũi khoan 0.6-1.5mm trục 3mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002413

20.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu kẹp mũi khoan 3mm trục 3mm / Đầu khoan mạch /…

Đầu kẹp mũi khoan 3mm trục 3mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002414

20.000 VNĐ

Mua ngay

đầu kẹp mũi khoan 0.6-6mm / trục giữ mũi khoang / Đầu…

Đầu kép mũi khoan 0.6-6mm

Mã: HH002436

70.000 VNĐ

Mua ngay

đầu kẹp mũi khoan 0.3-4mm / trục giữ mũi khoang / Đầu…

Đầu kép mũi khoan 0.3-4mm Mũi khoan có thể gá: 0.3-4mm Trục gá động cơ: 6mm

Mã: HH002487

70.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu kẹp mũi khoan 0.6 - 3mm trục 2.3mm / Đầu khoan…

Đầu kẹp mũi khoan 0.6-3mm trục 2.3mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002541

40.000 VNĐ

Mua ngay

đầu kẹp mũi khoan 1.5-10mm / đầu giữ mũi khoan cho động…

Đầu kép mũi khoan 1.5-10mm - Mũi khoan có thể lắp: 1.5-10mm - Trục gá động cơ: 12mm

Mã: HH002594

75.000 VNĐ

Mua ngay

đầu kẹp mũi khoan 1.5-10mm Full có đầu đồng / Đầu khoan…

Đầu kép mũi khoan 1.5-10mm - Mũi khoan có thể lắp: 1.5-10mm - Trục gá động cơ: 12mm

Mã: HH002598

90.000 VNĐ

Mua ngay

đầu kẹp mũi khoan 0.6-6mm full có đầu đồng cho động cơ…

Đầu kép mũi khoan 0.6-6mm

Mã: HH002608

85.000 VNĐ

Mua ngay

đầu kẹp mũi khoan 0.3-4mm full có đầu đồng cho motor 550…

Đầu kép mũi khoan 0.3-4mm Thông số kỹ thuật : Mũi khoan có thể gá: 0.3-4mm Trục gá động cơ: 6mm

Mã: HH002610

83.000 VNĐ

Mua ngay

đầu kẹp mũi khoan 0.3-4mm full có đầu đồng cho motor 395…

Đầu kép mũi khoan 0.3-4mm Thông số kỹ thuật : Mũi khoan có thể gá: 0.3-4mm Trục gá động cơ: 6mm

Mã: HH002609

83.000 VNĐ

Mua ngay

đầu kẹp mũi khoan 0.6-6mm full có đầu đồng cho động cơ…

Đầu kép mũi khoan 0.6-6mm

Mã: HH002675

85.000 VNĐ

0985.246.260