Danh mục sản phẩm

ĐẦU CHỤP MŨI KHOAN - MÁY CẮT

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Mũi khoan taro tạo ren 3mm M3 - i4h8

Mũi khoan taro tạo ren M3X0.5 ► Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002471

32.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi khoan taro tạo ren 5mm M5 - i4h8

Mũi khoan taro tạo ren M5 ► Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002472

39.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi khoan taro tạo ren 4mm M4 - D8H21 (1 chiếc)

Mũi khoan taro tạo ren 4mm M4

Mã: HH003742

34.000 VNĐ

Mua ngay

Lưỡi cắt kim loại mini cho động cơ 775 / Lưỡi mài…

Lưỡi cắt kim loại mini / Lưỡi mài kim loại mini

Mã: HH001800

30.000 VNĐ

Mua ngay

Kẹp lưỡi cắt 3.17mm - i2H18

Kẹp lưỡi cắt 3.17mm

Mã: HH002195

13.000 VNĐ

Mua ngay

Lưỡi cắt kim loại 25mm- 32mm - i2H18

Lưỡi cắt kim loại 25mm

Mã: HH002202

20.000 VNĐ

Mua ngay

Lưỡi cắt nhựa mica gỗ 32mm + đầu gá / Lưỡi cắt…

Lưỡi cắt phi kim loại 32mm

Mã: HH002203

16.000 VNĐ

Mua ngay

Trục giữ đĩa cắt cho động cơ 775 M10-5mm - i5H19

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002511

88.000 VNĐ

Mua ngay

Đĩa cắt gỗ răng thô 4 inch / Lưỡi cưa gỗ /…

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002519

30.000 VNĐ

Mua ngay

Đĩa cắt đá / Lưỡi cắt đá- I6H18

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002522

35.000 VNĐ

Mua ngay

Trục giữ đĩa cắt M10-8mm - J3H1

Trục giữ đĩa cắt M10-8mm

Mã: HH002524

90.000 VNĐ

Mua ngay

Trục nối kẹp khoan M10-5 5mm cho động cơ 775 v2 -…

Trục M10 5mm cho động cơ 775 v2

Mã: HH002530

30.000 VNĐ

Mua ngay

Trục giữ đĩa mini 5mm /Trục giữ lưỡi cắt M6-5mm - J2H1

Trục giữ đĩa M6-5mm

Mã: HH002529

38.000 VNĐ

Mua ngay

Trục giữ đĩa cắt lắp khoan tay / Trục giữ đĩa cắt…

Trục giữ đĩa cắt ► Hình ảnh lắp máy cắt máy mài mini.

Mã: HH002535

110.000 VNĐ

Mua ngay

Thanh trục phi 8 truyền động dài 50mm / trục 8mm -…

Thanh trục phi 8 truyền động

Mã: HH002566

10.000 VNĐ

Mua ngay

Thanh trục phi 6 truyền động dài 100mm / trục 6mm -…

Thanh trục phi 6 truyền động

Mã: HH002582

10.000 VNĐ

Mua ngay

Thanh trục phi 6 truyền động dài 50mm / trục phi cho…

Thanh trục phi 6 truyền động

Mã: HH002597

6.000 VNĐ

Mua ngay

Thanh trục phi 5mm dài 50mm / trục phi cho động cơ…

Thanh trục phi 5 truyền động

Mã: HH002607

6.000 VNĐ

Mua ngay

Lưỡi cắt gỗ răng mịn 4 inch / Lưỡi cưa / Lưỡi…

Lưỡi cắt gỗ răng mịn 4 inch

Mã: HH002648

30.000 VNĐ

Mua ngay

TRỤC GIỮ LƯỠI CẮT MINI - G8H12

TRỤC GIỮ LƯỠI CẮT MINI Hàng đã được kiểm tra trước khi xuất kho.

Mã: HH002661

10.000 VNĐ

Mua ngay

Trục giữ lưỡi cắt M6-3.17mm dùng cho động cơ 550 - B3H25

Trục giữ lưỡi cắt M6-3.17mm dùng cho động cơ 550

Mã: HH002668

38.000 VNĐ

Mua ngay

Gá giữ ổ bi Phi 16mm - J3H2

Gá giữ ổ bi Phi 16mm

Mã: HH002927

40.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi phay CNC 0.6mm - S2H23

Mũi phay CNC 0.6mm -

Mã: HH004061

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi phay CNC 0.7mm - B10H24

Mũi phay CNC 0.7mm -

Mã: HH004062

20.000 VNĐ

Mua ngay

Combo 10 mũi phay CNC vonfram từ 0.8-3.175mm / S2H21

Combo 10 mũi phay CNC từ 0.8-3mm / Tên: 10 dao phay PCB 0,80-3.175mm Thông số kỹ thuật: 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 3.175mm Chất liệu: Vonfram ...

Mã: HH004063

175.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 0.6mm - C4H11

Mũi Khoang CNC 0.6mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001675

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 0.7mm - D2H2

Mũi Khoang CNC 0.7mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001676

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 0.8mm - C4H12

Mũi Khoang CNC 0.8mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001677

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 0.9mm - C4H13

Mũi Khoang CNC 0.9mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001678

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 1.0mm - C4H14

Mũi Khoang CNC 1.0mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001679

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 1.2mm - D2H4

Mũi Khoang CNC 1.2mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001680

10.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoan CNC 2.0mm - C4H16

Mũi Khoang CNC 2.0mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001682

15.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoan CNC 1.5mm - C4H15

Mũi Khoang CNC 1.5mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001681

15.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoang CNC 3.0mm

Mũi Khoang CNC 3.0mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002213

15.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 0.8mm 100c - D2H3

MŨI KHOAN 0.8mm

Mã: HH000531

100.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 0.8mm - D2H3

MŨI KHOAN 0.8mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001361

2.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 0.7mm - D2H2

MŨI KHOAN 0.7mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001377

2.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 1.2mm - D2H4

MŨI KHOAN 1.2mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001378

2.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 1.5mm - D2H5

MŨI KHOAN 1.5mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001379

2.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 0.6mm - D2H2

MŨI KHOAN 0.6mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001606

2.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 3mm - D2H5

MŨI KHOAN 3mm + Hình ảnh sản phẩm :

Mã: HH001608

3.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoan 0.9mm - D2H3

Mũi Khoan 0.9mm + Hình ảnh sản phẩm :

Mã: HH001609

2.000 VNĐ

Mua ngay

MŨI KHOAN 1.0mm - D2H4

MŨI KHOAN 1.0mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001782

2.000 VNĐ

Mua ngay

Mũi Khoan 5mm - K4H1

Mũi Khoan 5mm

Mã: HH002261

5.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu kẹp mũi khoan 0.6-1.5mm trục 2.3mm / Đầu khoan mạch /…

ĐẦU KHOAN MẠCH 0.6-1.5mm

Mã: HH000244

20.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu kẹp mũi khoan 3mm trục 2.3mm / Đầu khoan mạch /…

Đầu kẹp mũi khoan 3mm trục 2.3mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001888

20.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu khoan mạch CNC 3.17mm / Đầu kẹp mũi khoan CNC /…

Đầu khoan mạch CNC 3.17mm / Đầu kẹp mũi khoan CNC / Chấu giữ mũi khoan CNC + Trục lỗ: 3.17mm ( 2 đầu)

Mã: HH001889

18.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu kẹp mũi khoan 0.6-1.5mm trục 3mm / Đầu khoan mạch /…

Đầu kẹp mũi khoan 0.6-1.5mm trục 3mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002413

20.000 VNĐ

Mua ngay

Đầu kẹp mũi khoan 3mm trục 3mm / Đầu khoan mạch /…

Đầu kẹp mũi khoan 3mm trục 3mm + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002414

20.000 VNĐ

Mua ngay

đầu kẹp mũi khoan 0.6-6mm / trục giữ mũi khoang / Đầu…

Đầu kép mũi khoan 0.6-6mm

Mã: HH002436

70.000 VNĐ

0985.246.260