Danh mục sản phẩm

Điện trở shunt

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Điện Trở Shunt 50A 75mV - K5H5

Điện Trở Shunt 50A 75mV + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001060

70.000 VNĐ

Mua ngay

Điện Trở Shunt 20A75mV - B7H25

Điện Trở Shunt 20A 75mV + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001061

60.000 VNĐ

Mua ngay

Điện Trở Shunt 30A 75mV - B7H24

Điện Trở Shunt 30A 75mV + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002653

65.000 VNĐ

Mua ngay

Điện Trở Shunt 1.2x10 10mR - K1H6

Điện Trở Shunt 1.2x10 10mR

Mã: HH002956

2.000 VNĐ

Mua ngay

Điện Trở Shunt 1.5x10 5mR - K1H6

Điện Trở Shunt 1.5x10 5mR

Mã: HH002957

2.000 VNĐ

0985.246.260