Danh mục sản phẩm

Diode zener 1/2W

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Diode zener 30V SMD 1206 1/2W (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH004313

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 24V SMD 1206 1/2W (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH001394

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 18V SMD 1206 1/2W (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH004314

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 15V SMD 1206 1/2W (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH004315

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 12V SMD 1206 1/2W (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH001393

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 9V1 9.1V SMD 1206 1/2W (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH001395

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 7V5 7.5V SMD 1206 1/2W (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH004316

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 6V8 6.8V SMD 1206 1/2W (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH001390

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 5V1 5.1V SMD 1206 1/2W (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH001391

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 4V7 4.7V SMD 1206 1/2W (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH004317

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 4V3 4.3V SMD 1206 1/2W (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH004318

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 3V3 3.3V SMD 1206 1/2W (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH001392

2.000 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 1/2W 6.8V / Diode zener 0.5W 6.8V (10 chiếc) -…

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000221

1.800 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 1/2W 3.3V / Diode zener 0.5W 3V3 (10 chiếc) -…

Diode zener 3V3 0.5W / Diode zener 0.5W 3V3 / Diode zener 0.5V 3.3V / Diode zener 3,3V

Mã: HH000219

1.800 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 1/2W 5.1V / Diode zener 0.5W 5.1V (10 chiếc) -…

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000220

1.800 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 1/2W 15V cắm / điốt ổn áp 15V 0.5W (10…

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000223

1.800 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 1/2W 12V cắm / điốt ổn áp 0.5W 12V (10…

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000222

1.800 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 1/2W 24V / điốt ổn áp 0.5W (10 chiếc) -…

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000224

1.800 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 1/2w 9.1V 0.5W 9V1 (10 chiếc) - B5H3

Diode zener 9V1 - 0.5W / Diode zener 0.5W 9V1

Mã: HH001711

1.800 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 1/2w 7.5V - B5H3

Diode zener 7.5V 1/2W

Mã: HH002782

180 VNĐ

Mua ngay

Diode zener 1/2w 8.2V i7H20

Diode zener 8.2V 1/2w

Mã: HH003045

180 VNĐ

Mua ngay

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Diode zener SMD 1206 1/2W chọn giá trị từ 3V3-30V (10 chiếc)

Mã: HH003959

2.000 VNĐ

0985.246.260