Danh mục sản phẩm

Header / Terminal 7.62mm (KF7.62)

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Terminal 2 chân 7.62mm KF7.62-2P Màu đen - D7H15

Terminal 2 chân 7.62mm KF7.62-2P Màu đen

Mã: HH001178

1.500 VNĐ

Mua ngay

Terminal 3 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu xanh - D7H13

Terminal 3 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu xanh

Mã: HH001182

2.000 VNĐ

Mua ngay

Terminal 2 chân 7.62mm KF7.62-2P Màu xanh - S4H3

Terminal 2 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu xanh

Mã: HH003296

1.500 VNĐ

Mua ngay

Terminal 3 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu đen - S4H4

Terminal 3 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu đen

Mã: HH003297

2.000 VNĐ

0985.246.260