Danh mục sản phẩm

Jack GX20

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Jack GX20-5P 5 chân - X2H17

Jack GX20-5P 5 chân - Kích thước lỗ Ren: 19mm nên bắt vào vỏ lỗ 20mm

Mã: HH003408

28.000 VNĐ

Mua ngay

Jack GX20-7P 7 chân - X2H17

Jack GX20-7P 7 chân - Kích thước lỗ Ren: 19mm nên bắt vào vỏ lỗ 20mm

Mã: HH003409

33.000 VNĐ

Mua ngay

Jack GX20-3P 3 chân - X2H18

Jack GX20-3P 3 chân - Kích thước lỗ Ren: 19mm nên bắt vào vỏ lỗ 20mm

Mã: HH003410

25.000 VNĐ

Mua ngay

Jack GX20-8P 8 chân - X2H18

Jack GX20-8P 8 chân - Kích thước lỗ Ren: 19mm nên bắt vào vỏ lỗ 20mm

Mã: HH003411

35.000 VNĐ

Mua ngay

Jack GX20-2P 2 chân - X3H2

Jack GX20-2P 2 chân - Kích thước lỗ Ren: 19mm nên bắt vào vỏ lỗ 20mm

Mã: HH003418

24.000 VNĐ

Mua ngay

Jack GX20-4P 4 chân - X3H2

Jack GX20-4P 4 chân - Kích thước lỗ Ren: 19mm nên bắt vào vỏ lỗ 20mm

Mã: HH003419

28.000 VNĐ

Mua ngay

Jack GX20-6P 6 chân - X3H3

Jack GX20-6P 6 chân - Kích thước lỗ Ren: 19mm nên bắt vào vỏ lỗ 20mm

Mã: HH003420

30.000 VNĐ

0985246260