Danh mục sản phẩm

Mosfet

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Mosfet kênh N IRF540 100V 28A TO220 - B7H10

Mosfet kênh N IRF540 - TO220 . Download datasheet

Mã: HH000677

9.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh P - IRF9540 - TO220 - B7H14

Mosfet kênh P - IRF9540 - TO220 Download datasheet

Mã: HH000676

9.500 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N - IRFR3709/FR3709 - B7H20

Mosfet kênh N - IRFR3709/FR3709 DOWNLOAD DATASHEET: DOWNLOAD

Mã: HH000679

3.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N IRFZ44 60V 50A TO220 - B7H10

Mosfet kênh N - IRFZ44 - TO220 . DATASHEET : DOWNLOAD

Mã: HH000684

7.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET kép 9926A kênh N - 20V 6.5A - F9H15

MOSFET kép 9926A kênh N - 20V 6.5A Download datasheets

Mã: HH000764

2.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET kép ME4953 kênh P - 30V 5A - F9H14

MOSFET kép ME4953 kênh P - 30V 5A Download datasheet

Mã: HH000766

2.100 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N IRF3205 55V 110A chính hãng - B7H13

MOSFET IRF3205 55V 110A chính hãng Download datasheets.

Mã: HH000781

11.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET IRF630 chính hãng To220 - B7H11

MOSFET IRF630 chính hãng To220

Mã: HH000837

8.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N 6N60 600V 3.6A - B7H17

MOSFET FQPF 6N60C + Download datasheet:

Mã: HH001067

6.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N 12N60 600V 12A 12N60C - B7H17

MOSFET FQPF 12N60C 12N60 + Download datasheet:

Mã: HH001068

13.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET IRF8010 - TO220 - B7H13

MOSFET IRF8010 - TO220 + Download datasheet:

Mã: HH001096

25.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET Kênh N IRFP460 - TO248 - B7H15

MOSFET Kênh N IRFP460 - TO248 + Download datasheet:

Mã: HH001208

26.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet Kênh N IRF840 500V 8A - TO220 - B7H12

MOSFET Kênh N IRF840 - TO220 + Download datasheet:

Mã: HH001209

8.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET Kênh N IRF640 chính hãng TO220 - B7H11

MOSFET Kênh N IRF640 chính hãng TO220 + Download datasheet:

Mã: HH001210

8.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet Kênh N IRF740 400V 10A chính hãng - B7H12

MOSFET Kênh N IRF740 To220 chính hãng + Download datasheet:

Mã: HH001211

9.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet Kênh N FQPF9N50C 500V 9A - TO220 - B7H16

MOSFET Kenh N FQPF9N50C - TO220 + Download datasheet:

Mã: HH001257

9.100 VNĐ

Mua ngay

Mosfet Kênh N IRFP250 200V 30A - TO247AC - B7H14

MOSFET Kênh N IRFP250 - TO247AC + Download datasheet

Mã: HH001298

26.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET kênh N 2SK30A K30A - TO92 - B7H16

MOSFET kênh N 2SK30A K30A - TO92 + Download datasheet

Mã: HH001312

4.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET SI2302 A2SHB SOT23 2.5A/20V

MOSFET SI2302 A2SHB SOT23 2.5A/20V

Mã: HH001408

500 VNĐ

Mua ngay

MOSFET KÊNH N AO3400 30V 5.8A SOT23 - A09T

MOSFET KÊNH N AO3400 30V 5.8A SOT23 . DATASHEET : http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3400.pdf

Mã: HH001409

800 VNĐ

Mua ngay

Mosfet Kép AO4606 kênh N + P 30V/6A SOP8 - F9H14

MOSFET Kép AO4606 kênh N + P 30V/6A SOP8 . + Download datahseet.

Mã: HH001416

2.500 VNĐ

Mua ngay

Mosfet KÊNH P AO4407 30V 12A SOP8 - F9H15

MOSFET KÊNH P 12A 30V AO4407 SOP8 Datasheet : http://aosmd.com/pdfs/datasheet/ao4407.pdf

Mã: HH001450

4.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet Kênh N 23N50E 23N50 N Channel 23A 500V - B7H15

Mosfet Kênh N 23N50E 23N50 N Channel 23A 500V + Download datasheet.

Mã: HH001564

29.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N 10N90 900V 10A - Hàng Cũ - G4H2

MOSFET 10N90 Kênh N - MOSFET kênh N 10N90 + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH001649

20.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet Kênh N 38N30 300V 38A - B7H19

MOSFET Kênh N 38N30 . + Download datasheet: " Tại đây "

Mã: HH001689

22.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET IRF1405 / IRF 1405-406P - G5H16

MOSFET IRF1405 / IRF 1405-406P + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH001821

23.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N P75NF75 75V 80A - G4H5

Mosfet P75NF75/ P75NF75 + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH001862

8.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N RU190N08Q 80V 190A - G4H7

Mosfet RU190N08Q / Mosfet kênh N 190N08 + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH001870

22.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N 09N03 09N03LA TO -252 30V 30A

MOSFET kênh N 09N03 09N03LA TO -252 30V 30A

Mã: HH002022

2.500 VNĐ

Mua ngay

MOSFET IRFP260N - G4H13

MOSFET IRFP260N + Download datasheet: " Tại đây "

Mã: HH002024

40.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet KÊNH N IRFZ24 60V 17A - B7H3

MOSFET KÊNH P IRFZ24 IRFZ24N TO220

Mã: HH002053

6.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet IRF3205S 55V 110A - G4H12

MOSFET IRF3205S 55V 110A Download datasheets.

Mã: HH002082

9.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet 2SK3878 / Mosfet kênh N 2SK3878 chính hãng Toshiba - G4H11

Mosfet 2SK3878 / Mosfet kênh N K3878 chính hãng Toshiba ♦ Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002092

23.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N 2N60 600V 2A - F10H13

Mosfet kênh N 2N60 ♦ Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002095

3.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kép kênh N FS8205 - F8H1

Mosfet kép kênh N FS8205 ♦ Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002165

1.800 VNĐ

Mua ngay

MOSFET KÊNH P AO3401 30V 5.8A SOT23 - A19T

MOSFET KÊNH P AO3401 30V 5.8A SOT23 DATASHEET: http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3400.pdf

Mã: HH002204

800 VNĐ

Mua ngay

MOSFET 13N50 N-Channel TO-220 - i4H5

MOSFET 13N50 N-Channel TO-220 ► Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002328

13.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET IRF1404 - J3H9

MOSFET IRF1404 ► Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH002548

16.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh P IRF9Z24N 55V 12A -K3H6

Mosfet IRF9Z24N

Mã: HH002655

7.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet RU6099R Thay thế IRF3205 - J1H2

Mosfet RU6099R Thay thế IRF3205

Mã: HH002659

9.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N 8N60C 600V 8A - J1H13

Mosfet kênh N 8N60C .

Mã: HH002702

7.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N 500V 20A 2SK4108 Toshiba - K1H12

Mosfet kênh N 500V 20A 2SK4108 Toshiba -K4108, toshiba k4108 -Sử dụng nhiều trong máy hàn, các bộ nguồn xung... -Drain−gate voltage (RGS = 20 kΩ) VDGR 20A 500 V -Gate−source voltage VGSS ±30 V…

Mã: HH002786

32.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet IRF730 TO220 400V 5.5A - J4H19

Mosfet IRF730 TO220 400V 5.5A

Mã: HH002801

8.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet 2SK2225 - K2H15

Mosfet 2SK2225 download " datasheet "

Mã: HH002824

41.000 VNĐ

Mua ngay

MOSFET IRFP064N - K2H15

MOSFET IRFP064N download " datasheet "

Mã: HH002823

25.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet Kênh N IRF830 500V 4.5A chính hãng - TO220 - K3H15

MOSFET Kênh N IRF830 chính hãng - TO220 + VDSS = 500V +D = 5.9A

Mã: HH002851

8.000 VNĐ

Mua ngay

Mosfet kênh N 2SK3568 500V 12A - B5H22

Mosfet kênh N 2SK3568 .

Mã: HH002861

10.500 VNĐ

0985.246.260