Danh mục sản phẩm

TOP

Sắp xếp theo:

IC TOP254PN / IC nguồn TOP254PN - F5H10
Mua ngay

IC TOP254PN / IC nguồn TOP254PN - F5H10

IC TOP254PN / IC nguồn TOP254PN + Download datasheet: " Tại đây ".

Mã: HH001880

18.000 VNĐ

IC Nguồn TOP224P - F5H2
Mua ngay

IC Nguồn TOP224P - F5H2

IC Nguồn TOP224P ► Download datasheet " Tại đây ".

Mã: HH001914

15.000 VNĐ

IC Nguồn TOP242P - F5H15
Mua ngay

IC Nguồn TOP242P - F5H15

IC Nguồn TOP242P ► Download datasheet " Tại đây ".

Mã: HH001915

18.000 VNĐ

IC Nguồn TOP243P - F5H15
Mua ngay

IC Nguồn TOP243P - F5H15

IC Nguồn TOP243P ► Download datasheet " Tại đây ".

Mã: HH001916

18.000 VNĐ

IC Nguồn TOP223P - F5H2
Mua ngay

IC Nguồn TOP223P - F5H2

IC Nguồn TOP223P ► Download datasheet " Tại đây ".

Mã: HH001917

18.000 VNĐ

IC nguồn TOP250Y TO220 - G4H15
Mua ngay

IC nguồn TOP250Y TO220 - G4H15

IC nguồn TOP250Y TO220 + Download datasheet: " Tại đây "

Mã: HH002079

18.000 VNĐ

IC Nguồn TOP224 - G4H15
Mua ngay

IC Nguồn TOP224 - G4H15

IC Nguồn TOP224YN ► Download datasheet " Tại đây ".

Mã: HH002081

14.000 VNĐ

IC Nguồn TOP243 TO220 - G4H15
Mua ngay

IC Nguồn TOP243 TO220 - G4H15

IC Nguồn TOP243 TO220 ► Download datasheet " Tại đây ".

Mã: HH002083

14.000 VNĐ

IC nguồn TOP258Y TO220 - G4H15
Mua ngay

IC nguồn TOP258Y TO220 - G4H15

IC nguồn TOP258Y TO220 + Download datasheet: " Tại đây "

Mã: HH002099

18.000 VNĐ

IC nguồn TOP258PN DIP7 - F7H13
Mua ngay

IC nguồn TOP258PN DIP7 - F7H13

IC nguồn TOP258PN DIP7 + Download datasheet: \" Tại đây \"

Mã: HH002640

18.000 VNĐ

IC nguồn TOP244PN DIP7 - F6H6
Mua ngay

IC nguồn TOP244PN DIP7 - F6H6

IC nguồn TOP244PN DIP7 + Download datasheet: \" Tại đây \"

Mã: HH002378

15.000 VNĐ

IC nguồn TOP258Y TO220 - G4H15
Mua ngay

IC nguồn TOP258Y TO220 - G4H15

IC nguồn TOP258Y TO220 + Download datasheet: \" Tại đây \"

Mã: HH002099

18.000 VNĐ

IC Nguồn TOP243 TO220 - G4H15
Mua ngay

IC Nguồn TOP243 TO220 - G4H15

IC Nguồn TOP243 TO220 ► Download datasheet \" Tại đây \".

Mã: HH002083

12.000 VNĐ

IC Nguồn TOP224 - G4H15
Mua ngay

IC Nguồn TOP224 - G4H15

IC Nguồn TOP224YN ► Download datasheet \" Tại đây \".

Mã: HH002081

14.000 VNĐ

IC nguồn TOP250Y TO220 - G4H15
Mua ngay

IC nguồn TOP250Y TO220 - G4H15

IC nguồn TOP250Y TO220 + Download datasheet: \" Tại đây \"

Mã: HH002079

18.000 VNĐ

IC Nguồn TOP223P - F5H2
Mua ngay

IC Nguồn TOP223P - F5H2

IC Nguồn TOP223P ► Download datasheet \" Tại đây \".

Mã: HH001917

18.000 VNĐ

IC Nguồn TOP243P - F5H15
Mua ngay

IC Nguồn TOP243P - F5H15

IC Nguồn TOP243P ► Download datasheet \" Tại đây \".

Mã: HH001916

18.000 VNĐ

IC Nguồn TOP242P - F5H15
Mua ngay

IC Nguồn TOP242P - F5H15

IC Nguồn TOP242P ► Download datasheet \" Tại đây \".

Mã: HH001915

18.000 VNĐ

IC Nguồn TOP224P - F5H2
Mua ngay

IC Nguồn TOP224P - F5H2

IC Nguồn TOP224P ► Download datasheet \" Tại đây \".

Mã: HH001914

15.000 VNĐ

IC TOP254PN / IC nguồn TOP254PN - F5H10
Mua ngay

IC TOP254PN / IC nguồn TOP254PN - F5H10

IC TOP254PN / IC nguồn TOP254PN + Download datasheet: \" Tại đây \".

Mã: HH001880

18.000 VNĐ

IC TOP 244YN/ TOP 244YN-10611B - G4H1
Mua ngay

IC TOP 244YN/ TOP 244YN-10611B - G4H1

IC TOP 244YN/ TOP 244YN-10611B - Điện áp đầu ra: 12V, 18V -Điện áp cấp (min): 6.6V -Điện áp cấp (max): 9.3V - Dòng điện: 1.2mA + Download datasheet: \" Tại đây \".

Mã: HH001823

15.000 VNĐ

0985.246.260