Danh mục sản phẩm

Tụ cao áp

Sắp xếp theo:

Mua ngay

TỤ CAO ÁP 102k 2KV - C1H23

TỤ CAO ÁP 102k 2KV

Mã: HH000580

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Cao Áp 471 1KV / Tụ cao áp 1KV 471 -…

Tụ Cao Áp 471 1KV + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000877

300 VNĐ

Mua ngay

TỤ HÓA 22UF 400V - C4H9

TỤ HÓA 22UF 400V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001614

1.600 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 4.7uF-400V / Tụ Hóa 400V 4.7uF / Tụ 4.7uF 400V…

Tụ Hóa 4.7uF-400V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001624

1.400 VNĐ

Mua ngay

Tụ Cao Áp 152 2KV - C2H12

Tụ Cao Áp 152 2KV

Mã: HH001812

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Cao Áp 101 2KV - C2H12

Tụ Cao Áp 101 2KV

Mã: HH001813

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Cao Áp 102 1KV -

Tụ Cao Áp 102 1KV

Mã: HH001831

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Cao Áp 103 1KV - C2H4

Tụ Cao Áp 103 1KV

Mã: HH001832

400 VNĐ

Mua ngay

Tụ Cao Áp 472 2KV / Tụ cao áp 2KV 472 -…

Tụ Cao Áp 472 2KV + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002136

300 VNĐ

Mua ngay

Tụ Cao Áp 103 2KV / Tụ cao áp 2KV 103 -…

Tụ Cao Áp 103 2KV + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002135

400 VNĐ

Mua ngay

Tụ Hóa 2.2uF-400V / Tụ Hóa 400V 2.2uF / Tụ 2.2uF 400V-…

Tụ Hóa 2.2uF-400V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002146

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ hóa 10uF 400V / 400V10uF - C3H17

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH002149

1.700 VNĐ

0985.246.260