Danh mục sản phẩm

Tụ chống sét – Varistor

Sắp xếp theo:

Flowers
Mua ngay
Mua ngay

Tụ Chống Sét 10D471K - C2H8

Tụ Chống Sét 10D471K + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH000907

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ chống sét varistor 7D471K 470V - C1H24

Tụ chống sét varistor 7D471K 470V + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001150

600 VNĐ

Mua ngay

Tụ chống sét varistor 20D471K - 470V - C2H10

Tụ chống sét varistor 20D471K - 470V + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm: + Download datasheet .

Mã: HH001261

7.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ chống sét varistor 14D471K 470V - C2H9

Tụ chống sét varistor 14D471K 470V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001501

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ chống sét 14D561K / Tụ 14D561K - C1H25

Tụ chống sét 14D561K

Mã: HH002137

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ chống sét 20D241K / Tụ 20D241K - C2H21

Tụ chống sét 20D241K

Mã: HH002138

7.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ chống sét varistor 14D271K 270V - D2H19

Tụ chống sét varistor 14D271K 270V - - Đường kính bề mặt: 14mm

Mã: HH003874

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ chống sét varistor 10D271K 270V - C2H23

Tụ chống sét varistor 10D271K 270V - - Đường kính bề mặt: 10mm

Mã: HH003875

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ chống sét varistor 10D431K 430V - B2H17

Tụ chống sét varistor 10D431K 430V - Đường kính bề mặt: 10mm

Mã: HH003891

1.500 VNĐ

0985.246.260