Danh mục sản phẩm

Tụ nhôm

Sắp xếp theo:

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 100uF/16V - S5H17

Tụ 100uF/16V - SMD + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001147

800 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm 220uF 16V - SMD - C2H11

Tụ 220uF/16V + Thông số kỹ thuật: + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH001148

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 220uF 10V - S5H18

Tụ nhôm 220uF 10V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002005

1.700 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 100uF 35V - S5H17

Tụ nhôm 100uF 35V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002006

1.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 470uF 25V - S5H20

Tụ nhôm 470uF 25V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002008

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 220uF 16V - S5H18

Tụ nhôm 220uF 16V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002007

2.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 220uF 35V - S5H19

Tụ nhôm 220uF 35V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002010

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 220uF 25V - S5H19

Tụ nhôm 220uF 25V + Hình ảnh sản phẩm:

Mã: HH002009

1.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 470uF 35V - S5H20

Tụ nhôm SMD 470uF 35V

Mã: HH003345

2.400 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 470uF 50V - I9H11

Tụ nhôm SMD 470uF 50V

Mã: HH003352

6.000 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 220uF 50V - X2H6

Tụ nhôm SMD 220uF 50V

Mã: HH003388

2.500 VNĐ

Mua ngay

Tụ nhôm SMD 470uF 16V - X3H7

Tụ nhôm SMD 470uF 16V

Mã: HH003429

1.600 VNĐ

0985.246.260