Danh mục sản phẩm

VI ĐIỀU KHIỂN

Sắp xếp theo:

IC AT89S52 SMD - F6H1
Mua ngay

IC AT89S52 SMD - F6H1

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000722

16.000 VNĐ

VI ĐIỀU KHIỂN AT89C52 - DIP40 - F1H1
Mua ngay

VI ĐIỀU KHIỂN AT89C52 - DIP40 - F1H1

VI ĐIỀU KHIỂN AT89C52

Mã: HH000706

14.000 VNĐ

AT89C2051-24PU DIP20 - F1H1
Mua ngay

AT89C2051-24PU DIP20 - F1H1

Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Mã: HH000587

12.000 VNĐ

VI ĐIỀU KHIỂN MCU AT89S52 - DIP40 - F1H1
Mua ngay

VI ĐIỀU KHIỂN MCU AT89S52 - DIP40 - F1H1

VI ĐIỀU KHIỂN MCU AT89S52 - DIP40 Downloads datasheet

Mã: HH000198

21.000 VNĐ

IC MCU Microchip PIC12F508 SOP8 - F6H13
Mua ngay

IC MCU Microchip PIC12F508 SOP8 - F6H13

IC MCU Microchip PIC12F508 SOP8 Microchip PIC12F508 The PIC12F508/509/16F505 devices from Microchip Technology are low-cost, high-performance, 8-bit, fullystatic, Flash-based CMOS microcontrollers. They employ a RISC architecture with only 33 single-word/single-cycle ...

Mã: HH002481

12.000 VNĐ

IC MCU PIC12F629 Dip8 / F7H11
Mua ngay

IC MCU PIC12F629 Dip8 / F7H11

Mô tả đang được cập nhật

Mã: HH002245

20.000 VNĐ

IC MCU PIC12F675 DIP8 - F5H12
Mua ngay

IC MCU PIC12F675 DIP8 - F5H12

PIC 12F675 DIP8

Mã: HH001863

19.000 VNĐ

PIC 16F876A/ PIC 16F876A -F5H8
Mua ngay

PIC 16F876A/ PIC 16F876A -F5H8

PIC 16F876A/ PIC 16F876A - Điện áp cấp: 5V

Mã: HH001825

48.000 VNĐ

DsPIC30F4011 - DIP 40 - F1H8
Mua ngay

DsPIC30F4011 - DIP 40 - F1H8

DsPIC30F4011 - DIP 40

Mã: HH001686

120.000 VNĐ

PIC18F452 - SMD - F7H1
Mua ngay

PIC18F452 - SMD - F7H1

PIC18F452 - SMD

Mã: HH001287

80.000 VNĐ

IC MCU PIC16F690 I/SS SSOP20 - F6H15
Mua ngay

IC MCU PIC16F690 I/SS SSOP20 - F6H15

IC MCU PIC16F690 I/SS SSOP20

Mã: HH001286

18.500 VNĐ

IC PIC16F54 - DIP18 - F1H4
Mua ngay

IC PIC16F54 - DIP18 - F1H4

IC PIC16F54 - DIP18

Mã: HH000905

15.000 VNĐ

IC SMD PIC12F675 SOP8 12F675 - F6H12
Mua ngay

IC SMD PIC12F675 SOP8 12F675 - F6H12

IC PIC12F675 - SMD + Download datasheet :

Mã: HH000904

14.000 VNĐ

IC PIC12F508 Microchip - DIP8 - F1H4
Mua ngay

IC PIC12F508 Microchip - DIP8 - F1H4

IC PIC12F508 Microchip + Download datasheet:

Mã: HH000903

13.000 VNĐ

PIC18F2550 - SO28 - F7H2
Mua ngay

PIC18F2550 - SO28 - F7H2

PIC18F2550 - SO28 + Download datasheet:

Mã: HH000856

100.000 VNĐ

PIC16F883 - DIP28 - F1H6
Mua ngay

PIC16F883 - DIP28 - F1H6

PIC16F883 - DIP28 + Download datasheet:

Mã: HH000857

30.000 VNĐ

DsPIC30F4011 - SMD -
Mua ngay

DsPIC30F4011 - SMD -

DsPIC30F4011 Download datasheet:

Mã: HH000733

99.000 VNĐ

PIC16F88 DIP16 - F1H5
Mua ngay

PIC16F88 DIP16 - F1H5

PIC16F88 DIP16 Download datasheet

Mã: HH000709

60.000 VNĐ

PIC16F887-SMD - F7H1
Mua ngay

PIC16F887-SMD - F7H1

PIC16F887-SMD Download >>\" datasheet \"

Mã: HH000635

45.000 VNĐ

PIC16f727 - F6H15
Mua ngay

PIC16f727 - F6H15

PIC16f727 + Download datasheet

Mã: HH000634

40.000 VNĐ

PIC18F4550 - F1H8
Mua ngay

PIC18F4550 - F1H8

PIC18F4550 Download >>\" datasheet \"

Mã: HH000633

144.000 VNĐ

PIC18F4520 - F1H7
Mua ngay

PIC18F4520 - F1H7

PIC18F4520 Download >>\" Datasheet \"

Mã: HH000631

119.000 VNĐ

PIC18F4431 - F1H7
Mua ngay

PIC18F4431 - F1H7

PIC18F4431 Download: >>\" datasheet \"

Mã: HH000629

110.000 VNĐ

IC MCU PIC18F452-I/P DIP40 MICROCHIP - F1H7
Mua ngay

IC MCU PIC18F452-I/P DIP40 MICROCHIP - F1H7

IC MCU PIC18F452-I/P DIP40 MICROCHIP Download >>\" datasheet \"

Mã: HH000630

100.000 VNĐ

IC MCU PIC16f887 I/P Dip40 - F1H6
Mua ngay

IC MCU PIC16f887 I/P Dip40 - F1H6

IC MCU PIC16f887 I/P Dip40 Tài liệu: \" datasheet \"

Mã: HH000628

45.000 VNĐ

IC MCU PIC16F72 SOP28 - F6H13
Mua ngay

IC MCU PIC16F72 SOP28 - F6H13

IC MCU PIC16F72 SOP28 + Download datasheet:

Mã: HH000245

10.000 VNĐ

Mua ngay

PIC16f877A PIC16F877 - DIP40 - F1H6

PIC16f877A PIC16F877

Mã: HH001617

60.000 VNĐ

VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA8L-PU DIP28 ATMEL - F1H2
Mua ngay

VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA8L-PU DIP28 ATMEL - F1H2

VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA8L-PU DIP28 ATMEL - F1H2

Mã: HH002434

25.000 VNĐ

Mua ngay

IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20 Kết nối mạch nạp VN Pro với N76E003AT20: Mạch nạp-----------------N76E003AT20 VCC (1)-------------------VDD(9) GND(4)-------------------GND(7) MOSI(1)------------------ICPDA(8) SCK(7)-------------------ICPCK(1...

Mã: HH002926

30.000 VNĐ

Vi điều khiển ARM 32 Bit STM32F103RBT6 LQFP64
Mua ngay

Vi điều khiển ARM 32 Bit STM32F103RBT6 LQFP64

Vi điều khiển ARM 32 Bit STM32F103RBT6 LQFP64 Tên Model: STM32F103RBT6 Datasheet: STM32F103RBT6 Datasheets STM32F103x(8,B) Datasheet Product Photos 64-LQFP Product Training Modules STM32 Cortex™ M3 32 bit...

Mã: HH002504

50.000 VNĐ

IC ATTINY13A ATTINY13 SMD - F10H12
Mua ngay

IC ATTINY13A ATTINY13 SMD - F10H12

IC ATTINY13A ATTINY13 SMD

Mã: HH002321

14.000 VNĐ

IC STM8S105S4T6C
Mua ngay

IC STM8S105S4T6C

IC STM8S105S4T6C

Mã: HH002299

25.000 VNĐ

IC Atmega8515 DIP 40 / IC Atmega 8515 DIP40 - F5H11
Mua ngay

IC Atmega8515 DIP 40 / IC Atmega 8515 DIP40 - F5H11

IC Atmega8515 DIP 40

Mã: HH002316

85.000 VNĐ

IC MCU STM8S005K6T6 TQFP32
Mua ngay

IC MCU STM8S005K6T6 TQFP32

IC MCU STM8S005K6T6 TQFP32

Mã: HH002161

17.000 VNĐ

IC Attiny2313A-PU / Vi điều khiển Attiny2313A-PU - F3H10
Mua ngay

IC Attiny2313A-PU / Vi điều khiển Attiny2313A-PU - F3H10

IC Attiny2313A-PU / Vi điều khiển Attiny2313A-PU - F3H10

Mã: HH002262

29.000 VNĐ

IC STM32F407VGT6
Mua ngay

IC STM32F407VGT6

IC STM32F407VGT6

Mã: HH002117

156.000 VNĐ

IC MCU ATMEGA8A-AU SMD ATMEL thay thế Atmega8L - F6H2
Mua ngay

IC MCU ATMEGA8A-AU SMD ATMEL thay thế Atmega8L - F6H2

IC MCU ATMEGA8A-AU SMD Tần số hoạt động: 0-16Mhz Điện áp hoạt động 2.5-5.5V

Mã: HH002148

31.000 VNĐ

IC STM32F407VET6 / ARM STM32f407VET6 - F7H3
Mua ngay

IC STM32F407VET6 / ARM STM32f407VET6 - F7H3

IC STM32F407VET6

Mã: HH001894

150.000 VNĐ

IC ATTINY13A ATTINY13 DIP8 - F5H1
Mua ngay

IC ATTINY13A ATTINY13 DIP8 - F5H1

IC ATTINY13A ATTINY13 DIP8

Mã: HH001791

34.000 VNĐ

IC STM32F030F4P6 TSSOP20 - F6H12
Mua ngay

IC STM32F030F4P6 TSSOP20 - F6H12

IC STM32F030F4P6 TSSOP20 + Download datasheet:\" Tại đây \".

Mã: HH001819

17.000 VNĐ

IC MCU Atmel ATMEGA88 - SMD TQFP32 - F6H3
Mua ngay

IC MCU Atmel ATMEGA88 - SMD TQFP32 - F6H3

IC MCU Atmel ATMEGA88 - SMD TQFP32

Mã: HH001256

18.000 VNĐ

IC STM8S103K3T6C - STM8S103K3T6 - F6H8
Mua ngay

IC STM8S103K3T6C - STM8S103K3T6 - F6H8

IC STM8S103K3T6C

Mã: HH001349

15.000 VNĐ

IC ATMEGA16A-AU SMD - F6H5
Mua ngay

IC ATMEGA16A-AU SMD - F6H5

IC ATMEGA16A-AU SMD + Download datasheet:

Mã: HH000861

35.000 VNĐ

IC MCU ATMEGA8L - SMD - F6H2
Mua ngay

IC MCU ATMEGA8L - SMD - F6H2

IC MCU ATMEGA8L - SMD + Download datasheet:

Mã: HH000860

21.000 VNĐ

IC STM32F103VET6 - F6H11
Mua ngay

IC STM32F103VET6 - F6H11

IC STM32F103VET6 + Download datasheet:

Mã: HH000832

130.000 VNĐ

IC ATMEGA32A DIP40 - F1H3
Mua ngay

IC ATMEGA32A DIP40 - F1H3

ATMEGA32A - DIP40 + Download datasheet:

Mã: HH000859

68.000 VNĐ

IC STM32F103C8T6 - F6H10
Mua ngay

IC STM32F103C8T6 - F6H10

IC STM32F103C8T6

Mã: HH000831

110.000 VNĐ

IC ATMEGA128A 16AU - F6H6
Mua ngay

IC ATMEGA128A 16AU - F6H6

ATMEGA128A - Atmega128 - Atmega128L - 16AU

Mã: HH000858

80.000 VNĐ

SOCKET-STM8 - B4H9
Mua ngay

SOCKET-STM8 - B4H9

SOCKET-STM8

Mã: HH000661

100.000 VNĐ

0985.246.260